Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2008

Οι προδότες του '41 και του σήμερα

Σε αυτό το επετειακό άρθρο για την 28η Οκτωβρίου του 1940, θα σας παρουσιάσω το «πατριωτικό» και «εθνεγερτήριο» πρόσωπο της σύγχρονης ορθόδοξης Εκκλησίας. Το έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές, ώστε μας έχει περάσει τελικά στο υποσυνείδητο, οτι οι κληρικοί και ιδιαίτερα οι μοναχοί ήταν πάντοτε φιλοπάτριδες, προάγοντας τα συμφέροντα των συμπατριωτών τους με αμέτρητες θυσίες. Τι Παπαφλέσσας, τι Κοσμάς ο Αιτωλός, άπειρα τα παραδείγματα... Δυστυχώς, αυτή η άποψη απέχει πολλά χιλιόμετρα από την αλήθεια και πλησιάζει περισσότερο αυτό που η Εκκλησία θέλει να πιστεύουμε, παρά αυτό που πραγματικά συνέβη. Έχω ασχοληθεί με το θέμα και στο παρελθόν, σήμερα όμως θα σας δώσω μια μικρή γεύση για το «έπος του '40», ή μάλλον του... '41!


Τα χαράματα της 6ης Απριλίου 1941, η Γερμανία κηρύσσει πόλεμο στην Ελλάδα, με τη δικαιολογία οτι στα εδάφη της δραστηριοποιούνται δυνάμεις των Άγγλων. Σύντομα, περνάει στο ελληνικό έδαφος μέσω της Σερβίας και την 9η Απριλίου υπογράφεται συνθηκολόγηση στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να χάσουν πολύτιμο χρόνο και πριν ακόμα παραδοθεί επισήμως η Αθήνα στον Άξονα, οι γενναιόψυχοι ηγούμενοι του Αγίου Όρους στέλνουν στον αρχικαγκελάριο Χίτλερ το παρακάτω εμετικά προδοτικό κείμενο:


Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941


Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.


Εξοχότατε,


Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών καί Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Άθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν’ απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα καί παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν καί κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι καί αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς καί Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας καί διαδόχους τούτων.


Το Άγιον Όρος, Εξοχώτατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ήν ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία μοναχοί ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατά τον Θ΄ μ.Χ. αιώνα, πνευματικώς μέν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικώς δέ αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών καί Κυριάρχων Μονών καί πολιτειακώς υπαγομένων υπό την προστασίαν καί κηδεμονίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων καί των διαδόχων Αυτών.


Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι’ αλλεπαλλήλων τυπικών καί Χρυσοβούλων των ιδρυτών καί ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος (882), Ιωάννου Τσιμισκή (972), Κωνσταντίνου Μονομάχου (1046), Στεφάνου Δουσάν(1346) καί άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων καί των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν.


Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν καί αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων καί επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Άθω οθενδήποτε καί αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τά κτήματα καί τα πρότερα αυτών δικαιώματα καί θ’ απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων καί προνομίων.


Των εν Αγίω Όρει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως καί Εθνικότητος, σκοπός καί αποστολή καθ’ όλον τον υπερχιλιετή βίον του Αγίου Όρους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή καί εξασφάλισις των Ιερών αυτού σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής καί κλασσικής φιλολογίας καί καλλιτεχνίας, ο ασκητικός βίος καί η διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.


Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς καί εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν καί την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν καί ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν καί κηδεμονίαν Αυτής.


Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων καί Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής καί καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν καί μακροημέρευσιν επ’ αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.


Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως


Οι ποιμένες της ορθοδοξίας μας, στους κοινούς θνητούς προπαγανδίζουν την αυταπάρνηση και τον ηρωισμό για το καλό της «πίστης» και του «έθνους». Οι ίδιοι όμως, είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να φιλήσουν την κατουρημένη ποδιά οποιουδήποτε εξουσιαστή, είτε αυτός είναι δολοφόνος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, είτε Τούρκος σουλτάνος, είτε φασίστας δικτάτορας, είτε αμερικανοκίνητος συνταγματάρχης, προκειμένου να διασώσουν τα σκανδαλώδη προνόμια της αφεντιάς τους...


Ο Ελληνικός λαός πλήρωσε με πολύ αίμα το ανυπότακτο και φιλελεύθερο πνεύμα του. Χιλιάδες τα θύματα στο μέτωπο, εκατοντάδες χιλιάδες οι νεκροί από την πείνα, τις κακουχίες και τις εκτελέσεις των ναζί. Κι όμως ο απλός κόσμος δεν έχασε το θάρρος του, αλλά συνέχισε να αντιστέκεται με συμβολικές (φώτο) και ουσιαστικές πράξεις, ντροπιάζοντας και φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον κατακτητή, που πάνω στον πανικό του εκτελούσε τους κατοίκους ολόκληρων χωριών...


Η ορθοδοξία που βρισκόταν όμως; Όπως φαίνεται από την επιστολή των 20 ηγουμένων, μάλλον... κρυβόταν για να σώσει το (πολύτιμο) τομάρι της! Το κείμενο της ντροπής το λέει καθαρά, ανάμεσα σε πολύ «γλείψιμο» και οσφυοκαμπτικές προσφωνήσεις. Πάνω απ' όλα η σωτηρία των...κτημάτων τους (οι μοναχοί του Όρους Άθω οθενδήποτε καί αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τά κτήματα καί τα πρότερα αυτών δικαιώματα καί θ’ απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως)

και των προνομιακών τους δικαιωμάτων (Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας... παρακαλούμεν καί ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν καί κηδεμονίαν Αυτής).


Δεν επιθυμώ να σχολιάσω άλλο το μνημείο αυτό του δοσιλογισμού, καθώς νομίζω είναι αρκετά αισχρό από μόνο του. Θέλω μόνο να σταθώ στην παράλογη προσπάθεια υπεράσπισής του από μερίδα χριστιανών bloggers, οι οποίοι κάνουν πραγματικά το άσπρο μαύρο (κατά την προσφιλή συνήθεια της Εκκλησίας), προκειμένου να μας πείσουν οτι οι 20 προδότες ηγούμενοι είχαν δίκιο! Παραθέτω ένα ενδεικτικό δημοσίευμα της Ο.Ο.Δ.Ε.:


«Για κάποιον που ΔΕΝ γνωρίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες γράφθηκε η επιστολή αυτή, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ως "δοσιλογική" προς τον κατακτητή Γερμανό. Μόλις όμως αναλυθούν οι περιστάσεις της συγγραφής της, αποκαλύπτεται αμέσως η ΑΠΑΤΗ των συκοφαντών της Εκκλησίας, και ο δόλος τους (ή έστω η αμάθειά τους) ξεσκεπάζεται.


Όπως θα παρατηρήσετε στη συνέχεια από τα ντοκουμέντα που θα παρουσιασθούν, η επιστολή αυτή γράφτηκε σε μία ιδιαίτερα επικίνδυνη συγκυρία, όχι μόνο για την Ορθοδοξία, αλλά και για την ίδια την Ελληνικότητα της Βόρειας Ελλάδος. Και όπως θα παρατηρήσετε στη συνέχεια, η επιστολή αυτή, όχι μόνο δεν κρύβει "δοσιλογισμό", αλλά αντιθέτως, υποκρύπτει ΒΑΘΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ κατά των Χριστιανών, αλλά και κατά του Ελληνισμού, ώστε να καθίσταται δικαιολογημένη, αν όχι επιβεβλημένη!


Η επιστολή αυτή, γράφθηκε, υπό τον κίνδυνο της Βουλγαρικής αφελληνιστικής προσπάθειας! Τον καιρό εκείνο, ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα κινδύνευε να αφελληνισθεί βίαια, και να ενταχθεί σε μια προσπάθεια "Βουλγαροποίησής" της! Και ο Χίτλερ, (ο οποίος ακόμα δεν είχε εκδηλωθεί σε όλο το φάσμα της κακίας του), ήταν το μικρότερο κακό, που θα έδινε τη λύση στη Βουλγαρική κατοχή της Βόρειας Ελλάδος...»


Το κείμενο περιλαμβάνει κάποιο απόσπασμα από την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», όπου επισημαίνεται ο βουλγαρικός κίνδυνος, και συνεχίζει με το γνωστό δογματικό και μανιχαϊστικό ύφος να λοιδορεί τους «συκοφάντες της Εκκλησίας»... Δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω εκτενώς κατά των θέσεων των τυφλωμένων απολογητών, που στο όνομα της «διαφύλαξης της ορθοδοξίας μας», φτάνουν ακόμα και να προκαλούν την κοινή λογική. Γνωρίζω τα περί βουλγαρικού εθνικισμού και τις ολέθριες συνέπειες που αυτός είχε στο μακεδονικό αγώνα. Η επιστολή της ντροπής όμως, δεν έλεγε κουβέντα περί Βουλγάρων, ενώ προκαλώ όποιον ανακαλύψει έστω και την πιο υπόγεια και έμμεση αναφορά στο θέμα να μου την επισημάνει. Ίσα ίσα που υπερτονίζονταν, σε τρία διαφορετικά σημεία, ο πολυεθνικός χαρακτήρας του Αγίου Όρους. Μόνο για δύο πράγματα εκλιπαρούσαν, την προστασία των κτημάτων (ο Εφραίμ είναι διαχρονικός τελικά) και τη διαφύλαξη της προνομιακής τους μεταχείρισης από το (γερμανικό πλέον) κράτος.


Για ποιό λόγο λοιπόν, κύριοι της Ο.Ο.Δ.Ε. και λοιποί, συνεχίζετε να τους υπερασπίζεστε; Λίγο σεβασμό στους νεκρούς βρε παιδιά!


Δείτε επίσης:

  • http://ecology-salonika.org/lib/?p=2760
  • http://oodegr.com/neopaganismos/sykofanties/epis_ag_orous_xitler1.htm

17 σχόλια:

apos είπε...

Αυτό που κυρίως σκεφτόμουν όσο διάβαζα το post είναι ότι μάλλον κανείς δεν θα συγκινηθεί. Χοντροπετσιάσαμε και τα θεωρούμε όλα φυσιολογικά: από το να κόβει κορδέλλα ο Γιώργαρος και ο Στελλάρας με τα ράσα στο πλάι μέχρι το να τρέχει την Ελλάδα στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για τα ακίνητα ο Φρεμ (ή μήπως Φραν όπως της Ρούλας της αεροσυνοδού Βροχοπούλου;)

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε apos
Έχεις δίκιο, το θέμα όμως δεν είναι αν εμείς έχουμε μπουχτίσει, αλλά αν στην τελική κάνουμε κάτι!

Μετά τον κυκεώνα των αποκαλύψεων για τη δράση των διαφόρων μονών και μητροπόλεων, γιατί συνεχίζει να μας φαίνεται υπερβολικό και «βλάσφημο» το αίτημα της δήμευσης της εκκλησιαστικής περιουσίας ή τουλάχιστον της κανονικής φορολόγησής της; Μήπως μόνο λόγια είμαστε και από πράξεις τίποτα;

Ανώνυμος είπε...

Aγαπητέ Ανορθόδοξε,
το θράσος της ΟΟΔΕ να δικαιολογεί τον δωσιλογισμό του Αγίου όρους με σοφίσματα και βυζαντινισμούς, είναι δεδομένο. Εκείνο που πρέπει να μας κάνει να ντρεπώμαστε είναι πως οι πολιτικοί και των 2 μεγάλων κομμάτων καλλιεργούν σχέσεις και δίνουν προνόμια σε αυτό το άντρο κάθε προδοσίας και κάθε ανομήματος.
Η λεηλασία της δημόσιας περιουσίας από τον άεργο Εφραίμ είναι ένα δείγμα.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Ανορθόδοξε, ξέχασα να υπογράψω το προηγούμενο σχόλιο στο πολύ καλό σου μπλογκ.
Φιλικά
Λασκαράτος

ΣΠΙΘΑΣ είπε...

Θαύμα, θαύμα!
Άξιο τέκνο ο Εφραίμ.

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε Λασκαράτο
Καλωσήρθες! Μας τιμάει η επίσκεψή σου. Να υπερασπίζεται κάποιος φανατικά τους δοσίλογους, μόνο και μόνο γιατί ήταν ορθόδοξοι μοναχοί, ξεπερνάει τα όρια του παραλόγου...

Φίλε Σπίθα
Ο Εφραίμ ζει! (πάντοτε ζούσε...)

Ανώνυμος είπε...

Ωραίο το άρθρο σου ανορθόδοξε..
Φοβάμαι όμως ότι αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν κωφεύουν..
Εν τούτοις είναι ένα υπέροχο παράδειγμα "θρησκευτικής πίστης" που αποδεικνύει περίτρανα τον δήθεν πατριωτισμό πολλών ρασοφόρων.

navarino-s είπε...

Ανορθόδοξε φίλε γειά σου! Έλειπα και σήμερα είδα την ανάρτηση σου. Θα ήθελα όμως να κάνω το συνήγορο του "διαβόλου" αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο "έξω από 'δω" ταυτίζεται με θρησκευάμενους ανθρώπους. Νομίζω ότι αδικείς τον εαυτό σου. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος με μεγάλη κατάρτιση πάνω στα θρησκευτικά θέματα και θα μπορούσες να προσφέρεις πάρα πολλά με το blog σου. Καθώς οι περισσότεροι ΄που ασχολούνται με αυτά μιλούν τελείως αφοριστικά και πρόχειρα. Εσύ πάντα μιλάς με ντοκουμέντα και τεκμήρια. Φοβάμαι όμως ότι στη προκείμενη περίπτωση προσεγγίζεις το θέμα σου με έντονη συναισθηματική φόρτιση η οποία σε παρασύρει σε απλοϊκές γενικεύσεις. Τέτοια κείμενα οι μοναχοί του αγίου όρους πρέπει να είχαν στείλει σε όλους τους κατακτητές που πέρασαν από τη βόρεια Ελλάδα και γι' αυτό και επέζησαν τόσους αιώνες. Τι Γότθους και Βισιγότθους, τι Ενετούς και Αβάρους, τι Βούλγαρους Οθωμανούς και Σλαύους. Και για να λέμε την αλήθεια ως ένα βαθμό ήταν θεμιτά αυτά. 'Αοπλοι ήταν οι άνθρωποι και ήθελαν την ησυχία τους. Οι λέξεις για δοσιλογισμό και τέτοια είναι βαριές και παίρνουν μπάλα και άφταιγους ανθρώπους. Δοσιλογισμό και μπόλικο μάλιστα για εκείνη την περίοδο θα βρεις στην επίσημη εκκλησία και τους δεσποτάδες. θα βρεις όμως και λαμπρές εξαιρέσεις όπως τον επίσκοπο Ηλείας Αντώνιο που μέσα στη μαύρη σκλαβιά, έκανε από άμβωνος ένα πύρινο κήρυγμα ελευθερίας που το έχει διασώσει ο καλός συγγραφέας Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος, μόνο που δεν θυμάμαι σε ποιό ακριβώς βιβλίο του μπορείς να το βρεις.
Κλείνω με την παράκληση να συγχωρήσεις το συμβουλευτικό ύφος του σχολίου μου, για τις προθέσεις του οποίου θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι είναι καλοπροαίρετες.

rexides είπε...

Άοπλοι άνθρωποι ήταν και όσοι εκτελέστηκαν στο Δίστομο, άοπλοι ήταν και όσοι πέθαιναν από την πείνα στην υπόλοιπη Ελλάδα, άοπλοι ήταν και όσοι άλλοι βιάστηκαν και σκοτώθηκαν από τις φυλές που αναφέρεις. Δεν ξέρω γιατί θεωρείς ότι οι καλόγεροι του Αγίου Όρους έχουν περισσότερο δικαίωμα στη ζωή, αλλά ΚΥΡΙΩΣ στη περιουσία τους από τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας που για τόσους αιώνες τους έχει παραχωρήσει τόσες εξουσίες πάνω στην χερσόνησο τους. Αν μη τι άλλο, είχαν υποχρέωση να υποστηρίξουν πιο ενεργητικά την αντίσταση, και όχι να κρύβονται στο ιερόν καβούκι τους κάθε φορά που βλέπανε κάποιον εχθρό.

Και ο Ανορθόδοξος μια χαρά μίλησε με ντοκουμέντα και στοιχεία. Ολόκληρο γράμμα, την αυθεντικότητα του οποίου αναγνωρίζεται και από τις δύο “πλευρές”, έχει ανεβάσει. Εγώ αντίθετα θα πάω το θέμα παρά πέρα και θα μιλήσω χωρίς στοιχεία.

Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι η ναζιστική πολεμική μηχανή, η οποία δημιουργήθηκε λόγο της υπόσχεσης του Χίτλερ στους τότε βιομηχάνους της Γερμανίας ότι θα επέστρεφε με λάφυρα για την αποπληρωμή, θα σταματούσε πριν από μια τόσο πλούσια περιοχή απλά και μόνο επειδή έλαβε μια γλοιώδης επιστολή. Όχι, είμαι σίγουρος ότι η συμπάθεια των ηγουμένων προς την “Αυτού Εξοχότητα” επεκτεινόταν πέρα από την σύνταξη επιστολών. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

rexides είπε...

Και κάτι ακόμα.

Αν όντως ήταν πάγια τακτική των μοναχών να διατηρούν ουδέτερη στάση σε πολεμικές συρράξεις, τότε αυτή η επιστολή έπρεπε να είχε σταλεί στον Μουσολίνι την 28η Οκτωβρίου του 40, και όχι στον Χίτλερ το 41. Σε αυτή τη περίπτωση θα αναγνώριζα την ουδετερότητα τους (ίσως). Άλλα όταν το παίζεις πατριώτης όσο ο πόλεμος πάει καλά, και μόνο όταν τα κορόιδα που έχεις να πολεμάνε στα σύνορα σκοτωθούν θυμάσαι και εσύ ότι είσαι ουδέτερος, τότε δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μόνο και μόνο για αυτό ο Χίτλερ θα έπρεπε να είχε πετάξει στη φωτιά την επιστολή διαβάζοντας απλά τις δυο πρώτες γραμμες.

navarino-s είπε...

Φίλε rexides γειά σου! Θέλω να απαντήσω στα σχόλια σου γιατί αφορούν το δικό μου και πιστεύω ότι δεν θα μας θυμώσει ο καλός οικοδεσπότης "ανορθόδοξος". Φοβάμαι ότι παρεξηγήθηκα. Εγώ ήθελα να τονίσω τη διαχρονικότητα αυτής της τακτικής του αγίου όρους απέναντι στους διάφορους κατακτητές. Ξέρω ότι σε πείραξε η φράση μου: "..ως ένα βαθμό ήταν θεμιτά αυτά". Μιλάω με τη λογική από τη δική τους σκοπιά, βέβαια. Και στην τελείως ιδανική θεώρηση των πραγμάτων που λένε ότι δεν τους ενδιαφέρουν τα εγκόσμια. Το τι κάνουν στην πράξη πολλοί από αυτούς τα ξέρουμε πολύ καλά, αλοίμονο! Υπάρχουν όμως και κάποιοι έντιμοι και ειλικρινείς ανάμεσα τους, να μην τους αδικούμε!
Όσο γι' αυτό που λες περί Μουσολίνι, νομίζω πως δεν ευσταθεί γιατί οι Ιταλοί δεν κατέκτησαν ποτέ την Ελλάδα, άλλο αν εμφανίστηκαν μετά με προσκόλληση!

rexides είπε...

Να διευκρινίσω λίγο τι εννοούσα μιλώντας για τον Μουσολίνι. Κάποιος που θέλει να διατηρήσει ουδέτερη στάση σε μια σύρραξη, και θέλει όλες οι πλευρές να το σεβαστούν, τότε πρέπει να δηλώσει την ουδετερότητα του στην αρχή της σύρραξης και όχι μετέπειτα, καθώς αυτό υποδηλώνει σκοπιμότητες που έχουν σχέση με την πορεία του πολέμου. Είναι ουσιαστικά μια διπλωματική δικλείδα ασφαλείας.

Η Ελλάδα πήρε επισήμως μέρος στον πόλεμο την 28η Οκτωβρίου του 1940. Εάν το Άγιο Όρος επιθυμούσε να μην πάρει μέρος στη σύρραξη και να παραμείνει ουδέτερο, έπρεπε εκείνες τις μέρες να κοινοποιήσει την θέση του. Φυσικά και σε αυτή τη περίπτωση θα εθεωρούντο προδοσία, άλλα τουλάχιστον θα ξεκαθάριζε την θέση του Αγίου Όρους σε σχέση με την Ελλάδα, το πόσο ανεξάρτητο είναι, άλλα και τι προνόμια θα μπορούσε να έχει στη συνέχεια. Ωστόσο, οι ηγούμενοι ήθελαν και την πίτα ολόκληρη, και τον σκύλο χορτάτο. Δηλαδή, έστω και με την σιωπή τους δεν άφησαν αφορμή να θεωρηθούν ότι δεν υποστήριζαν τον αγώνα όσο η Ελλάδα έβγαινε κερδισμένη, και όταν τα πράγματα σκούρυναν, προσπάθησαν να το παίξουν ουδέτεροι στον κατακτητή. Αυτό δεν είναι ουδετερότητα, αυτό κάτι που δεν το αναφέρω εδώ για να μην πέσει το επίπεδο της συζήτησης.

Όσον αφορά τους μοναχούς που όπως λες δεν είναι προδότες, όπως παρατήρησες εγώ αναφέρομαι κυρίως στην ηγεσία του Αγίου Όρους. Παρόλα αυτά δεν θεωρώ κανέναν αναμάρτητο. Έχω ακούσει το επιχείρημα “ναι, αλλά δεν είναι όλοι έτσι” για πολλές καταστάσεις. Για παρατάξεις, για ομάδες, για παρέες... Αυτά όμως είναι κοινότητες που συνειδητά επιλέγει κάποιος να γίνει μέλος, και όταν βλέπει τι κάνουν τα άλλα μέλη, και κυρίως η ηγεσία, και παρόλα αυτά επιλέγει να παραμείνει, τότε για μένα γίνεται ένοχος εκ συναναστροφής.

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλοι rexides και navarino-s
Ίσως το συγκεκριμένο άρθρο μου να ήταν λίγο πιο «συναισθηματικό» από άλλα, αυτό έχει όμως να κάνει με το οτι τα γεγονότα είναι πρόσφατα και πιο κοντά σε μας (π.χ. ο παππούς μου ήταν αιχμάλωτος των Γερμανών για ένα χρόνο, στη διάρκεια του οποίου οι μισοί κρατούμενοι πέθαναν από την πείνα και τα βασανιστήρια).

Πιστεύω οτι η τακτική αυτή των μοναχών δε δικαιολογείται σε καμία περίπτωση όταν σε όλους εμάς, τον απλό λαό, προπαγανδίζουν την αυτοθυσία για το καλό του «έθνους» και της «ορθοδοξίας»! Είναι τεράστια διγλωσσία να κρύβεσαι και να προσπαθείς να τα έχεις καλά με όλους, ενώ να λες στον απλό κοσμάκη να μη λογαριάζει τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα...

Φυσικά, αυτή η διπροσωπία χαρακτηρίζει επίσης τους «μεγάλους» όλων των θρησκειών (π.χ. ο αρχιραβίνος της Θεσσαλονίκης έστειλε χιλιάδες συμπατριώτες του στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για να σώσει το τομάρι του), αλλά και της πολιτικής (εδώ δε χρειάζονται καν παραδείγματα)...

ΣΠΙΘΑΣ είπε...

Ο Εφραίμ ζει, πάντα ζούσε!
Ο Μ. Αλέξανδρος, ζει!
Ο επίτιμος ζει!

Εμείς θα ζήσουμε;

Ανώνυμος είπε...

Φίλοι πήρα το θάρρος και έβαλα ένα σύνδεσμο στο δικό μου blog http://zhteitai-komma.com/wldps/?page_id=135 αν δεν συμφωνείτε παρακαλώ στείλτε μου ένα εμέϊλ στο elpizo@zhteitai-komma.com και θα αφαιρέσω τον σύνδεσμο αμέσως.
Συγχαρητήρια για το θάρρος σας και την δουλειά σας.
Κώστας

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε Κώστα (μάλλον δεν είσαι ο ίδιος από το «τι εστίν αλήθεια», ε;)

Σ' ευχαριστώ για το λινκ, το οποίο σου ανταποδίδω. Μόλις βρω χρόνο θα σχολιάσω στο forum σου.

Κώστας είπε...

Όχι - απλή συνωνυμία.