Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2009

Ομοφυλόφιλος ο Ιησούς; Το μυστικό κατά Μάρκον ευαγγέλιο

Σήμερα θα αναφερθώ σε κάτι που πιθανότατα δεν έχετε ξανακούσει. Στο μυστικό κατά Μάρκον ευαγγέλιο που γράφει σχεδόν χωρίς περιστροφές οτι ο Χριστός είχε ομοφυλοφιλικές εμπειρίες! Θα μου πείτε και τι έγινε, αφού ο Ιησούς πιθανότατα είναι φανταστικό πρόσωπο... Το θέμα όμως παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Εκκλησία ανέκαθεν καταδίκαζε την «αρσενοκοιτία» ως ύψιστη αμαρτία, με πολλά μέλη της να φτάνουν σε ακρότητες όπως να εισηγούνται τη θανάτωση των «μιαρών» ή να δίνουν την εξήγηση οτι ο Χριστός δεν ενανθρωπίστηκε για τόσους αιώνες, κρατώντας μας... μούτρα για την ομοφυλοφιλία πολλών στην κοινωνία μας (βλέπε την παλαιότερη ανάρτησή μου για το Πηδάλιον)! Θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα πριν ξεκινήσω. Δεν είμαι ομοφυλόφιλος, αλλά ούτε και έχω πρόβλημα με τη σεξουαλική ζωή κανενός, αρκεί να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα των άλλων (βιασμός, παιδεραστία). Αυτά προς αποφυγή παρεξηγήσεων...


Πίσω στο θέμα μας, η ιστορία ξεκινά το 1958 όταν ο Αμερικανός καθηγητής ιστορίας Morton Smith ανακάλυψε ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο στο ορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Σάββα, περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ. Το χειρόγραφο αποδόθηκε σε κάποιον αντιγραφέα μοναχό των έργων του Κλήμη της Αλεξάνδρειας. Αποτελούνταν από τρεις σελίδες στα ελληνικά, οι οποίες ήταν γραμμένες στις τελευταίες κενές σελίδες ενός άσχετου βιβλίου (το αυθεντικό κείμενο μάλλον είχε χαθεί). Αφού φωτογράφησε προσεχτικά τις τρεις σελίδες, ο καθηγητής επέστρεψε το βιβλίο στη θέση του. Παρουσίασε τα ευρήματά του στην επιστημονική κοινότητα μόλις το 1973, εκδίδοντας τη μελέτη «Ο Κλήμης της Αλεξάνδρειας και το μυστικό κατά Μάρκον ευαγγέλιο». Η πλειοψηφία των επιστημόνων αναγνώρισε το χειρόγραφο ως αυθεντικό, υποστηρίζωντας τη θέση αυτή σε πληθώρα μελετών, και το 1980 ταξινομήθηκε επίσημα στα έργα του Κλήμη. Κάποιοι ερευνητές όμως επιτέθηκαν με μένος στον Smith, κατηγορώντας τον οτι πλαστογράφησε το κείμενο για να κερδίσει δημοσιότητα. Άλλοι αποδέχτηκαν τη γνησιότητα του χειρογράφου, αλλά εξέφρασαν επιφυλάξεις για το περιεχόμενο απόσπασμα του ευαγγελίου του Μάρκου. Από την άλλη, μετά από απόφαση του ηγουμένου του μοναστηριού, το χειρόγραφο μεταφέρθηκε στην πατριαρχική βιβλιοθήκη της Ιερουσαλήμ, όπου φωτογραφήθηκε ξανά. Βέβαια, στη συνέχεια τα ίχνη του... χάθηκαν και η επίσημη εξήγηση του ορθόδοξου Πατριαρχείου είναι οτι «δεν το βρίσκουν πουθενά»!!


Γιατί όμως τόσες προσπάθειες να εξαφανιστεί το χειρόγραφο ή να μειωθεί η αξιοπιστία του; Λόγω του περιεχομένου του φυσικά, στο οποίο θα περάσω αμέσως. Το κείμενό είναι μια επιστολή του εκκλησιαστικού «Πατέρα» Κλήμη προς κάποιον Θεόδωρο. Αρχικά, συγχαίρει τον Θεόδωρο για την εξόντωση των «αιρετικών» οπαδών του Καρποκράτη, θρησκευτικής σέκτας που δίδασκε μια διαφορετική έκδοση του κατά Μάρκον ευαγγελίου (απόδοση δική μου στο μονοτονικό):


Εκ των επιστολών του αγιότατου Κλήμεντος του στρωματέως, Θεωδώρω.

Καλώς εποιήσας επιστομίσας τας αρρήτους διδασκαλίας των καρποκρατιανών...


Των τοίνην θρυλούμενον περί του θεοπνεύστου κατά Μάρκον ευαγγελίου. Τα μεν ψεύδεται παντελώς. Τα δε, ει και αληθή τινά περιέχει.


Σύμφωνα λοιπόν με τον Κλήμη, οι καρποκρατιανοί διέθεταν μια υποτιθέμενη θεόπνευστη εκδοση του ευαγγελίου του Μάρκου. Τα περισσότερα που έγραφε βέβαια ήταν ψέματα, υπήρχαν όμως και κάποια αληθινά στοιχεία. Ποιά είναι όμως η ιστορία του περίεργου αυτού ευαγγελίου;


Ο γουν Μάρκος, κατά την του Πέτρου εν Ρώμη διατριβήν, ανέγραψε τας πράξεις του Κυρίου, ου μεντοι πάσας εξαγγέλων, ουδέ μην τας μυστικάς υποσημαίνων. Αλλ' εκλεγόμενος ας χρησιμότατας ενόμισε προς αύξησιν της των κατηχουμένων πίστεως. Του δε Πέτρου μαρτυρήσαντος, παρήλθεν εις Αλεξάνδρειαν ο Μάρκος, κομίζων και τα ταυτού και τα του Πέτρου υπομνήματα, εξ ων μεταφέρων εις το πρώτον αυτού βιβλίον τα τοις προκόπτουσι περί την γνώσιν κατάλληλα. Συνέταξε πνευματικώτερον ευαγγέλιον εις την των τελειουμένων χρήσιν. Ουδέπω όμως αυτά τα απόρρητα εξωρχήσατο, ουδέ κατέγραψεν την ιεροφαντικήν διδασκαλίαν του Κυρίου, αλλά ταις προγεγραμμέναις πράξεσιν επιθείς και άλλας, έτι προσεπήγαγε λόγια τινά ων ηπίστατο την εξήγησιν μυσταγωγήσειν τους ακροατάς εις το άδυτον της επτάκις κεκαλυμμένης αλήθειας.


Ο Μάρκος λοιπόν έγραψε αρχικά ένα ευαγγέλιο για τον «πολύ κόσμο», χωρίς όμως να συμπεριλάβει τα πάντα, αφήνοντας πολλά μυστικά απ' έξω. Μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Πέτρου πήγε στην Αλεξάνδρεια, παίρνοντας μαζί του τις σημειώσεις του και τις αντίστοιχες του Πέτρου. Ενσωμάτωσε το υλικό από τις σημειώσεις στο αρχικό κείμενο του ευαγγελίου του, κάνοντάς το «πνευματικότερο» και κατάλληλο για τους μυημένους, όσους είχαν αγγίξει την τελειότητα. Βέβαια, άφησε πάλι κάποια πράγματα εκτός, αλλά συμπεριέλαβε εδάφια, των οποίων η εξήγηση θα οδηγούσε δίκην μυσταγωγίας τους πιστούς στην αποκάλυψη της αλήθειας, που είναι καλυμμένη από επτά πέπλα... Iουδαϊκός μυστικισμός μου μυρίζει! Ας δούμε και τη συνέχεια:


Των δε μιαρών δαιμόνων όλεθρον τω τον ανθρώπων γένει πάντοτε μηχανώντων. Ο Καρποκράτης, υπ' αυτών διδαχθείς και απατηλοίς τέχναις χρησάμενος, ούτω πρεσβύτερον τίνα της εν Αλεξανδρεία Εκκλησίας κατεδούλωσεν ώστε παρ' αυτού εκόμισεν απόγραφον του μυστικού ευαγγελίου. Ο και εξηγήσατο κατά την βλάσφημον και σαρκικήν αυτού δόξαν, έτι δε και εμίανε ταις αχράντοις και αγίες λέξεσιν αναμιγνύς αναιδέστατα ψεύσματα. Του δε κράματος τούτου εξαντλήται το των καρποκρατιανών δόγμα.


Οι μιαροί δαίμονες, που πάντα επιβουλεύονται το κακό των ανθρώπων, δίδαξαν στον Καρποκράτη τις δαιμονικές απατηλές τέχνες. Αυτός παρέσυρε έναν ιερέα της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας (όπου φυλασσόταν το μυστικό ευαγγέλιο) και τον χειραγώγησε ώστε να του φέρει ένα αντίτυπο. Στη συνέχεια το νόθευσε με τις βλάσφημες και πονηρές του διδασκαλίες, φτιάχνοντας ένα κράμα, το οποίο αποτέλεσε τo δόγμα της αίρεσης των καρποκρατιανών. Υπάρχει όμως κάποιο σωζόμενο απόσπασμα του «αυθεντικού» μυστικού κατά Μάρκον ευαγγελίου;


Σοι τοίνυν ουκ οκνήσω τα ηρωτημένα αποκρίνασθαι. Δια αυτών του ευαγγελίου λέξεων τα κατεψευσμένα ελέγχων. Αμέλει μετά το «ήσαν δε εν τη οδώ αναβαίνοντες εν Ιεροσόλυμα» και τα εξής εώς «μετά τρεις μέρες αναστήσαται», ώδε επιφέρει κατά λέξιν:

Και έρχονται εις Βηθανίαν και ην εκεί μια γυνή ης ο αδελφός αυτής απέθανεν. Και ελθούσα προσκύνησεν τον Ιησούν και λέγει αυτώ «υιέ Δαβίδ ελέησόν με». Οι δε μαθητές επιτίμησαν αυτήν. Και οργισθείς ο Ιησούς απήλθεν μετ' αυτής εις τον κήπον όπου ην το μνημείον. Και ευθύς ηκούσθη εκ του μνημείου φωνή μεγάλη. Και προσελθών ο Ιησούς απεκύλισεν τον λίθον από της θύρας του μνημείου. Και εισελθόν ευθύς όπου ην ο νεανίσκος εξέτεινε την χείραν και ήγειρεν αυτόν, κρατήσας της χειρός. Ο δε νεανίσκος εμβλέψας αυτώ ηγάπησεν αυτόν και ήρξατο παρακαλεί αυτόν ίνα μετ' αυτού η.


Ο Κλήμης παραθέτει ένα απόσπασμα από το μυστικό ευαγγέλιο, το οποίο έχει «καθαρίσει» από τα εμβόλιμα στοιχεία του Καρποκράτη. Αυτό το απόσπασμα τοποθετείται μεταξύ των εδαφίων 10:34 και 10:35 του κατά Μάρκον και είναι το ακόλουθο: «Ο Χριστός με τους μαθητές του έφτασαν στη Βηθανία, όπου συνάντησαν μια γυναίκα, της οποίας ο αδελφός είχε πεθάνει. Αυτή προσκύνησε τον Ιησού και τον παρακάλεσε να τη βοηθήσει. Παρά τις κοροϊδίες των μαθητών, ο Ιησούς πήγε μαζί της στον τον τάφο του νεκρού αδελφού. Αμέσως ακούστηκε μια κραυγή μέσα από τον τάφο και ο Χριστός μπήκε, κυλώντας την πέτρινη είσοδο του μνημείου. Έδωσε το χέρι του στον νεαρό και τον σήκωσε, επαναφέροντάς τον στη ζωή. Ο νεανίσκος όμως γοητεύτηκε από τον Ιησού και τον ερωτεύτηκε (αγάπησε), παρακαλώντας τον να μείνει μαζί του.» Τι έχουμε εδώ; Ερωτικό ειδύλλιο ή η ιδέα μου είναι; Η συνέχεια του χειρογράφου είναι πιο αποκαλυπτική:


Και εξελθόντες εκ του μνημείου ήλθον εις την οικίαν του νεανίσκου, ην γαρ πλούσιος. Και μεθ' ημέρας εξ επέταξεν αυτώ ο Ιησούς. Και οψίας γενομένης έρχεται ο νεανίσκος προς αυτόν, περιβεβλημένος σινδόνα επί γυμνού. Εδίδασκεν γαρ ο Ιησούς το μυστήριον της βασιλείας του Θεού. Εκείθεν δε αναστάς, επέστρεψεν εις το πέρας του Ιορδάνου...


Και ήσαν εκεί η αδελφή του νεανίσκου ον ηγάπα αυτόν ο Ιησούς και η μήτηρ αυτού και Σαλώμη. Και ουκ απεδέξατο αυτάς ο Ιησούς.


Βγαίνοντας από τον τάφο πήγαν στο σπίτι του νεαρού, που ήταν πλούσιος. Ο Ιησούς έμεινε για έξι ημέρες. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, ο νεανίσκος τον πλησίασε φορώντας μόνο ένα σεντόνι πάνω στο γυμνό του σώμα (ερωτικός ο Ιησούς...). Στη συνέχεια, ο Χριστός του δίδαξε τα μεγαλύτερα μυστήρια της βασιλείας του Θεού (μάλλον με κάποια πρακτική μορφή διδασκαλίας!). Μετά από αυτό ο Ιησούς πήγε στην άλλη όχθη του Ιορδάνη, όπου τον περίμεναν η μητέρα και η αδελφή του νέου που αγαπούσε, συν μια ακόμα γυναίκα. Αυτός όμως δεν τις δέχτηκε...


Οι ομοφυλοφιλικές αναφορές είναι σαφέστατες και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Γι' αυτό το λόγο πολλοί απολογητές έσπευσαν να κατηγορήσουν τον Smith για πλαστογραφία, ενώ κάποιοι κουτοπόνηροι καλόγεροι... έχασαν το χειρόγραφο! Ένα χειρόγραφο-βόμβα που μπορεί από μόνο του να ταράξει τα θεμέλια του Χριστιανισμού, καθώς με την ανακάλυψή του η Εκκλησία φαίνεται να υποκρίνεται διαχρονικά, με τον πιο αισχρό τρόπο. Ενώ πολυάριθμοι «Πατέρες» της καταδίκαζαν με τα χειρότερα λόγια την ομοφυλοφιλία, τον αυνανισμό, το σεξ εκτός γάμου και τον έρωτα γενικότερα, αποδεικνύεται από τα παραπάνω οτι ο ιδρυτής της θρησκείας τους δεν απείχε από το σεξ και μάλιστα είχε ομοφυλοφιλικές εμπειρίες. Πιθανότατα οι ηγέτες της αρχαίας Εκκλησίας δεν έκριναν αυτό το ευαγγέλιο κατάλληλο για όλο τον κόσμο, αλλά μόνο για τους μυημένους, αυτούς που θα περνούσαν κάποια συγκεκριμένα στάδια μύησης. Αν κρίνουμε από το περιεχόμενο της ιστορίας με το νεανίσκο, δεν είναι υπερβολικό να υποθέσουμε οτι αυτή η μύηση θα περιελάμβανε και ομοφυλοφιλικό σεξ! Άσε που αυτός ο νεανίσκος με το σεντόνι κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει (δες εδώ)...


Δείτε και:


65 σχόλια:

JustAnotherGoneOff είπε...

Χαιρετώ αγαπητέ Ανορθόδοξε

Διαβάζοντας το πάρα πολύ ενδιαφέρον ποστ, μου είχε κολλήσει στο μυαλό ο Καρποκράτης. Για να βεβαιωθώ ότι αναφερόμαστε στο ίδιο άτομο, συνάγω από τον Κλήμη Αλεξάνδρειας ότι έζησε στον 2ο αιώνα μΧ. Οπότε ο Καρποκράτης ήταν Γνωστικός και όπως θα γνωρίζεις ιδρυτής του Γνωστικισμού ήταν ο Σίμων ο Μάγος, απ' αυτόν προήλθε ο όρος σιμωνία. Υπάρχει ένα παράπλευρο παρασκήνιο που θα στο θέσω κάποια στιγμή αύριο. Καλό βράδυ!

ΥΓ Και δεν είμαι φίλ"η" αλλά φίλ"ο"ς :-)

Άθεος είπε...

Ο Κλήμης ανέλαβε τη θεολογική σχολή της Αλεξάνδρειας το 200, δεν γνώρισε ποτέ τον Καρποκράτη. Τους χωρίζει ένας αιώνας δρόμος.
Ο Καρποκράτης ήταν Πλατωνικός φιλόσοφος της Αλεξάνδρειας, έδρασε στις αρχές του 2ου αιώνα. Με την εμφάνιση του χριστιανισμού, πλάι στις εικόνες του Ορφέα, του Πυθαγόρα και του Πλάτωνα κρέμασε και την εικόνα του Ιησού. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της διδασκαλίας του η ισότητα και η κοινοκτημοσύνη, στοιχεία που επικρατούν στις κοινότητες των πρώτων χριστιανών (2ος αιώνας).
Ο Επιφάνης, αρχές του 2ου αιώνα, είναι γιος του Καρποκράτη, που συνεχίζει την ιδεολογία του πατέρα του. Αν και πέθανε στα δεκαεφτά του χρόνια, σώθηκαν αποσπάσματα που μαρτυρούν την αντινομιστική του δράση και φιλοσοφία. (Βλέπε Κλήμη Αλεξανδρέα «Στρωματείς» Γ, 2). Ακόμα και τις γυναίκες τις θεωρούσαν σαν κοινό κτήμα των κοινοτήτων τους, διοργανώνοντας οργιώδη μυστηριακά δείπνα (αγάπες;) για τη φθορά του σώματος, χαρακτηριστικό γνώρισμα των μετέπειτα Νικολαϊτών.
(μεγάλη η χάρη σου Ανορθόδοξε... ξέρεις από πού αντλώ στοιχεία!)
Όλα αυτά συνηγορούν ότι η Καινή Διαθήκη είναι συμπιληματική και τα κείμενά τους επινοημένα από τους Γνωστικούς!
Πρέπει να το καταλάβουμε, αλλιώς πάντα θα πέφτουμε σε ατοπήματα, ο χριστιανισμός εμφανίστηκε στις αρχές του 2ου αιώνα.
Φυσικό λοιπόν, κάποιοι χριστιανοί να είναι επηρεασμένοι από τους Γνωστικούς και συγκεκριμένα από τους Νικολαΐτες!
Γρήγορα όμως πήραν διαφορετικές θέσεις. Τα κείμενα όμως μαρτυρούν μερικές ξεχασμένες λεπτομέρειες.
Δεν υπάρχει ομοφυλόφιλος Ιησούς, γιατί Ιησούς δεν υπήρξε ποτέ!

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε JustAnotherGoneOff
Σόρρυ για την παρανόηση, δεν ήξερα οτι είσαι άντρας!

Για τον Καρποκράτη η αλήθεια είναι οτι δεν γνωρίζω πολλά. Πιθανότατα όμως να συνδέονταν με τους γνωστικούς και το Σίμωνα το μάγο. Θα το ψάξω...

Φίλε άθεε
Μην είσαι απόλυτος. Ούτε εγώ είπα οτι ο Χριστός υπήρξε οπωσδήποτε. Απλώς, πιθανόν ένα από τα ιστορικά πρόσωπα (αυτά υπήρχαν εξακριβωμένα) που ενέπνευσαν το μύθο του να ήταν ομοφυλόφιλος. Ίσως πάλι η ιστορία με το νεανίσκο να εφευρέθηκε από το Μάρκο, τον Καρποκράτη ή τον Κλήμη για να δώσει έρεισμα σε ομοφυλοφιλικές πρακτικές μύησης πιστών...

Επίσης, δεν είναι αναγκαίο ο Κλήμης να γνώριζε τον Καρποκράτη. Στην επιστολή του μιλάει για την εξουδετέρωση των καρποκρατιανών, δηλαδή των οπαδών του, οι οποίοι πιθανότατα υπήρχαν και μετά το θάνατό του. Η ιστορία βέβαια με τους... μιαρούς δαίμονες προφανώς είναι επινόησή του!

Μιχάλης Ρ. είπε...

Τα απόκρυφα ευαγγέλια φέρονται σαν έργο των αγράμματων ψαράδων, μαθητών του Χριστού. Τα περισσότερα περιέχουν πικρές αλήθειες, καταλυτικές για το δόγμα και γι' αυτό η εκκλησία τα χαρακτήρισε απόκρυφα, ή μη κανονικά, ή αιρετικά και τα απέρριψε.
Σύμφωνα με τα κανονικά ευαγγέλια και τις πράξεις των αποστόλων, όλοι οι μαθητές του Χριστού ήταν κατώτεροι άνθρωποι. Προδότες γιατί αυτοί πρόδωσαν τον δάσκαλό τους και εξαφανίστηκαν χωρίς λόγο. Δειλοί γιατί το έβαλαν στα πόδια όταν συνέλαβαν τον Χριστό. Αδύναμοι γιατί δεν αντιστάθηκαν καθόλου, υποκριτές γιατί έκαναν πως τον αγαπούσαν, τεμπέληδες γιατί δεν δούλεψαν ποτέ, δεισιδαίμονες και αχάριστοι. Στη σταύρωσή δεν του συμπαραστάθηκαν και όταν αναστήθηκε δεν τον πίστεψαν. Τελικά σκόρπισαν στους πέντε ανέμους.
Αν κρίνουμε από τον τρόπο που πέθαναν οι μαθητές του Χριστού, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές και όχι με τις βιογραφίες αγίων, τότε επιβεβαιώνεται ο Κέλσος που τους αποκαλεί «Συμμορία και ληστές καραβανιών».
Τα κανονικά ευαγγέλια απέφευγαν να γράψουν ότι μείωνε την προσωπικότητα του Χριστού ή αν περιείχαν κάποιες τέτοιες πληροφορίες φρόντισαν να τις αφαιρέσουν οι ιεροί πλαστογράφοι. Ο Πορφύριος έγραψε: «Τα ευαγγέλια είναι έργο τσαρλατάνων και ο ίδιος ο Ιησούς ήταν ένας εγκληματίας και αποτυχημένος. Περιέχουν ασαφείς διηγήσεις στερούμενες κάθε λογικής υποδομής. Και οι ευαγγελιστές ήταν άτομα χαμηλού επιπέδου, εχθρικοί με την ιστορία, όσα περιγράφουν τα επινόησαν, είναι καθαρές μυθοπλασίες γι' αυτό και δεν συμφωνούν μεταξύ τους».
Ο Μάρκος έγραψε τρία ευαγγέλια, το κανονικό, το απόκρυφο, και το ερωτικό, το οποίο αφορά τον Χριστό

Μιχάλης Ρ. είπε...

Carpocrates (Καρποκράτης): (140 περίπου)για άλλους (117-138), Ελληνικής καταγωγής Αλεξανδρινός
δίδαξε τη μετεμψύχωση. «Ένα άτομο πρέπει να ζήσει πολλές ζωές και να προσροφήσει μια μεγάλη κλίμακα εμπειριών πριν να έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στο Θεό». Οι οπαδοί του εξασκούσαν την ελεύθερη σεξουαλικότητα. Πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν ο γιος του Ιωσήφ. Ο Καρποκράτης επηρεασμένος από τον Ωριγένη, κήρυσσε μια διευρυμένη λατρεία (αν μπορούμε να πιστέψουμε τον Ειρηναίο και τον Αυγουστίνο). Οι οπαδοί του λάτρευαν είδωλα του Ομήρου, του Πυθαγόρα, του Πλάτωνος, του Αριστοτέλη, του Ιησού και του Παύλου.
Κάποιοι θεολόγοι πιστεύουν ότι οι Carpocratian (Καρποκράτες) Γνωστικοί ήταν ο στόχος της επίθεσης του Ιούδα για "... συγκεκριμένους άντρες" που "μυστικά εισχώρησαν μεταξύ αυτών,". Το βιβλίο του Ιούδα, εδάφια 4-19, ασχολείται κυρίως με αυτούς.

JustAnotherGoneOff είπε...

Λοιπόν, ο Άθεος και πολύ περισσότερο ο Μιχάλης Ρ. καλύπτουν την ιστορία γύρω από το πρόσωπο του Καρποκράτη, καλά το θυμόμουν ότι ήταν εκει κοντά χρονικά με τον Κλήμη. Προσθέτω ορισμένες σημαντικές λεπτομέρεις σε συνέχεια από τον Μιχάλη Ρ.

Παρουσιαζόταν ως γιός του του Σεράπιδος και της Ίσιδος, αδελφός της Δήμητρας, της Κόρης, του Διονύσου-Ίακχου, του Ύπνου και της Ηχούς. Ανέφερε ότι αυτός πρώτος διαμόρφωσε τα άδυτα και τα ανάκτορα προς χάριν των θεών, ανακάλυψε τη γεωμετρία και την αριθμητική και άλλα. Ασκούσε τη βακχεία, εξάγνιζε βουνά, θάλασσες και ποτάμια αλλά διατεινόταν πως συνομιλούσε με τους θεούς. Γνώριζε την αστρομαντεία (αστρολογία), μπορούσε να στείλει όνειρα και εφιάλτες στους αδίκους και ασκούσε την ιατρική.

Επιπλέον, ενώ λάμβανε υπόψη του την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη (όσο αυτή στηνόταν τότε), βάσιζε τη θεωρία του σε πλατωνικές και πανθεϊστικές αντιλήψεις και πίστευε στην μετεμψύχωση. Καθαρά γνωστικιστική αντιμετώπιση θα έλεγα.

Αλλά, ήταν και μάγος! Αυτός και οι οπαδοί του ασχολούνταν με γητείες και φαρμακείες και κάνανε ομαδικά σεξουαλικά όργια, τα οποία περιλάμβαναν και ομοφυλοφιλικές πράξεις, τις ανδροβασίες! Κι εξαιτίας αυτών των φοβερών οργίων λέγεται ότι πέθανε ο γιός του Επιφάνης, σε ηλικία 17 ετών.

navarino-s είπε...

ανορθόδοξε πολύ ορμητικός μπηκες στο 2009! σήμερα παρατήρησα ότι πέραν από τη δική σου απάρκεια είναι πολύ υψηλό και το επίπεδο των προηγηθέντων εμού σχολιαστών. αυτό είναι πολύ καλό για το blog σου και για τους ναγνώστες του βέββαια. εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα παρά να ευχαριστήσω και σένα και τα άλλα παιδιά για την πλούσια πληροφόρηση που μας προσφέρετε.

JustAnotherGoneOff είπε...

Ανορθόδοξε, μην κουράζεσαι πολύ για τον Σίμωνα, η Wiki προσφέρει μια αρκετά καλή εποπτεία της προσωπικότητάς του.

Σίμων ο Μάγος

Και για τη σιμωνία, δες εδώ.

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλοι Μιχάλη και JustAnotherGoneOff
Ευχαριστώ για τα διαφωτιστικότατα στοιχεία που μου δίνετε. Έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα ιστολόγιο, ο ένας να συμπληρώνει τον άλλο!

Φίλε navarino-s
Σ' ευχαριστώ πολύ! Ελπίζω με αυτό το ελαφρώς «κίτρινο» ποστ να ταρακουνήσω μερικούς...

Άθεος είπε...

Δεν είμαι απόλυτος, Ανορθόδοξε, ούτε έγραψα ότι είπες πως ο Ιησούς υπήρξε. Τοποθετήθηκα απλώς και όπως είδες άνοιξα την κουβέντα θυμίζοντας και στους άλλους σχολιαστές τα τεκταινόμενα την εποχή εκείνη. Ξέρω τι πιστεύεις και φυσικά δεν σου έκανα αρνητική κριτική! Ίσα ίσα που καλά τα έγραψες! Έμφαση, ότι ο χριστιανισμός εμφανίστηκε στις αρχές του 2ου αιώνα, ήθελα απλά να κάνω, και ότι το κείμενο που παρέθεσες, σαφώς γνήσιο, δείχνει ακριβώς πόσο είχαν επηρεαστεί οι πρώτοι χριστιανοί από τους Γνωστικούς! Μα τι λέω. Οι ίδιοι ήταν, που μεταστράφηκαν και όσοι δεν το έκαναν διώχτηκαν από τους αιρεσιολόγους!
Ο Μιχάλης έκανε ένα λάθος γράφοντας ότι ο Καρποκράτης ήταν επηρεασμένος από τον Ωριγένη. Μάλλον ήθελε να γράψει το αντίθετο, εφ’ όσον ο Ωριγένης έζησε το πρώτο μισό του 3ου αιώνα!
Τέλος, γιορτάζοντας σήμερα τα πρώτα γενέθλιά μου, σας προσκαλώ στο εύθυμο νοητικό πάρτυ του blog «Ο εκκλησιανισμός προκαλεί τύφλωση»! Ελάτε να γελάσουμε!

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε άθεε
Σπεύδω ταχέως!

akrat είπε...

βρε αχαίρευτοι χριστουγενιάτικα...
όχι τίποτις άλλο δεν μου πάνε οι γόβες για την συγγρού...
λες να αλαξοπιστήσω τώρα που με ευλογά και ο Χριστούλης??

Άθεος είπε...

Ευχαριστώ Φίλε μου Ανορθόδοξε, πάλι πρώτος!
Akrat, όπως λέμε ακράτεια, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σου θα ενθουσιαστείς στο πάρτυ. Μόνο μην έρθεις με τις γόβες γιατί θα χρειαστεί να χορέψεις!

Μιχάλης Ρ. είπε...

Φίλε «Άθεε» έχεις δίκιο.Γενικά θέλω να σας πω για τους γνωστικούς ότι η μόνη άμεση σχέση που έχουν με τον ελληνισμό είναι ότι η λέξη γνωστικισμός προέρχεται από την ελληνική λέξη γνώσις. Αναφέρεται όμως στην πεποίθηση ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη εσωτερική γνώση, ένα κλειδί στην υπερβατική κατανόηση που μόνον λίγοι κατέχουν. Κατά τα άλλα έχουν περισσότερο σχέση με τον εσωτερικό ιουδαϊσμό, τους Εσσαίους, τον ζωροαστρικό διαρχικό δυϊσμό και με τον νεοιουδαϊσμό του «Ναζωραίου». Λόγω της αντιγραφής της εσωτερικής διδασκαλίας και της επιροής του Πλάτωνα ονομάσθηκαν Νεοπλατωνικοί, όπως και όλοι οι θεωρητικοί των πρώτων αιώνων και όχι μόνο (Πλίθων Γεμιστός, Ιωάννης Γερμανός κά) του χριστιανισμού. Περί τα μέσα του Μεσαίωνα έλαβαν χώρα διαδοχικές αναγεννήσεις του γνωστικισμού στη χριστιανική Ευρώπη (παυλικιανοί, βογόμιλοι, Καθαροί) οι οποίες χτυπήθηκαν συντονισμένα από κοσμικές και εκκλησιαστικές Αρχές.
Μέχρι την εποχή της ανακάλυψης των παπύρων του Nag Hammadi, η συντριπτική πλειοψηφία των πληροφοριών για τους γνωστικούς προερχόταν από το «αντίπαλο» στρατόπεδο και είναι φανερά πειραγμένα για να δικαιολογήσουν τις διώξεις εναντίων τους.

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε akrat
Πρόσεχε μην πέσεις με τα ψηλοτάκουνα!!

Φίλε άθεε
Να 'σαι καλά! Αλλά οι πρώτοι είναι που έσονται έσχατοι...

Φίλε Μιχάλη
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πολλά δεν τα ήξερα. Όπως σχολίασα και στο βλογ σου, γιατί δεν γράφεις κανένα άρθρο; Αφού τις γνώσεις τις έχεις!

Άθεος είπε...

Μπράβο σε όλους.
Καί στο Μιχάλη.
Πάμε καλά!
Αφήστε τους άλλους να εκκλησιανίζονται!

Κώστας είπε...

Να με πάρει ο διάβολος, φίλε Ανορθόδοξε, αλλά
φαίνεται ότι τελικά έχω πολύ περισσότερες αναστολές
απ’ ότι κι εγώ ο ίδιος νόμιζα… Ή απλώς τα βλέπω
διαφορετικά. Ελπίζω αύριο ή τις επόμενες μέρες
να μπορέσω να γίνω πιο συγκεκριμένος.

Υ.Γ. Α, κι ευχαριστώ για την παραπομπή!

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε Μιχάλη
Είπες αρχικά οτι το βιβλίο του Ιούδα ασχολείται με αυτούς (τους καρποκρατιανούς).

Εννοείς το απόκρυφο ευαγγέλιο του Ιούδα; Γιατί έψαξα σ' αυτό και δεν βρήκα κάτι συγκεκριμένο...

Φίλε άθεε
Να υποθέσω οτι δεν εκκλησιάστηκες σήμερα, να δεις πως ρίχνουν το σταυρό στην κολυμβήθρα; (γιατί από νερά η Αθήνα...)

Φίλε Κώστα
Δεν σε καταλαβαίνω. Τι εννοείς;

Άθεος είπε...

Τον καταλαβαίνω εγώ!
Περίμενε να αρθούν… οι αναστολές του και θα σου πω τι μέτωπο ετοιμάζει να ανοίξει! Εγώ μόνο τον καταλαβαίνω και η …οοδε!

Ανώνυμος είπε...

Αχ,αυτές οι "αγάπες" θα τους φάνε τους χριστιανούς απολογητές..
Και για να γελάσουμε λίγο http://www.youtube.com/watch?v=daECkqQqMIY
Καταπληκτικό το άρθρο σου φίλε Ανορθόδοξε!
Και ένα βιντεάκι ακόμα με το τρέιλερ μιας ταινίας που εύχομαι κάποια στιγμή να γυριστεί ολόκληρη http://www.youtube.com/watch?v=PFrufPxjwX0&feature=related

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε άθεε
Ελπίζω να... αρθούν οι αναστολές γιατί μυρίζομαι κάτι ενδιαφέρον!

Φίλε stardust
Πολύ καλά τα βιντεάκια που μας πρότεινες, αν και το ένα το είχα δει. Λες μια μέρα να βγει στις αίθουσες ο «Χριστός εξολοθρευτής»;;;

Κώστας είπε...

Όχι, όχι, τίποτα σπουδαίο, φίλε Ανορθόδοξε.
Απλώς όταν καμιά φορά τυχαίνει να βλέπω
κάποια πράγματα από διαφορετική οπτική
γωνία, έχω πάντα αυτό το καταραμένο δίλημμα:
να εκφράσω τις σκέψεις μου ελεύθερα με κίνδυνο
να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι αντιμάχομαι
ανθρώπους που πάνω κάτω πιστεύουν τα ίδια
πράγματα μ’ εμένα και οι οποίοι με υποστηρίζουν
ενεργά ή να μην πω τίποτα με κίνδυνο να
δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η συζήτηση
μ’ αφήνει αδιάφορο; Το να πω πάντως κάτι έτσι
για τους τύπους, χωρίς να μπαίνω στην ουσία
τού πράγματος, σπάνια το κάνω. Επειδή όμως
θέλω να πιστεύω ότι ξέρεις πώς περίπου
σκέφτομαι και τι (διαδυκτιακό) καπνό φουμάρω,
κι επειδή κι εγώ έχω διαπιστώσει πόσο ανοιχτός
και συζητήσιμος άνθρωπος είσαι, είμαι βέβαιος
ότι όχι μόνο δε θα παρεξηγούσες, αλλά θα
αποζητούσες τη διαφορετική άποψη!

Υ.Γ. Οι αναστολές για τις οποίες έκανα λόγο
ΔΕΝ αφορούσαν το δίλημμά μου αν θα έπρεπε
να εκφράσω τις παρατηρήσεις μου ή όχι, αλλά
κάποιες συγκεκριμένες φραστικές διατυπώσεις
σχετικά με την υποτιθέμενη/πιθανολογούμενη/
εικαζόμενη κ.λπ. ομοφυλοφιλία τού Ιησού! Το
ξέρω, ίσως παρεξηγηθώ τώρα, όμως έτσι
ένοιωσα. Και αυτό ασφαλώς δεν είναι δικό σου
λάθος, αλλά καθαρά δικό μου πρόβλημα.
Ελπίζω τις επόμενες μέρες να τα πούμε
εκτενέστερα.

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε Κώστα
Μη μασάς! Μια παρέα είμαστε και δεν παρεξηγούμε κανέναν! Κι εγώ έχω εκφράσει αντίθετες απόψεις σε ιστολόγια που γενικά εκτιμώ πολύ, όπως π.χ. του Διαγόρα, του Ροΐδη, της Ιοκάστης. Το ζητούμενο είναι να γίνεται συζήτηση και να βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για όλους.

Ελπίζω να τα πούμε πιο αναλυτικά κάποια στιγμή.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε Ανορθόδοξε, πιστεύω πως θα βγει κάποια στιγμή κάτι τέτοιο μιας και ένα τέτοιο εγχείρημα θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία (μιλώντας για άλλες χώρες βέβαια).
Εμένα πάντως μου κάνει τρομερή εντύπωση.. Πως γίνεται από την μία μεριά οι παπάδες να λένε πως η οικογένεια είναι "ιερός θεσμός" και από την άλλη να λατρεύουν έναν αγράμματο ξυλουργό ο οποίος σύμφωνα με τις εβραϊκές γραφές έζησε μια ζωή άγαμος (και αγάμητος). Κάπου στην διαδρομή έχει χαθεί η λογική μου φαίνεται..

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε stardust
Εννοείς ταινία ή βιβλίο; Ότι και να βγεί πάντως θα κάνει μεγάλο πάταγο. Εδώ ο "κώδικας Da Vinci" ξεσήκωσε τόσο ντόρο και τι υποστήριζε; Οτι ο Χριστός είχε... γυναίκα και παιδιά!

Ήδη φαντάζομαι τους εξοργισμένους νέους των παραεκκλησιαστικών οργανώσεων παρέα με γραιίδες να σπάνε και να καταστρέφουν τους κινηματογράφους που προβάλεται!!

Ανώνυμος είπε...

Χαχα, άμα βγει τέτοια ταινία θα γίνει μεγάλος χαμός, ιερά εξέταση, αποκάλυψη τώρα κλπ...

Πάντως, αν υπήρξε, δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο να ήταν ομοφυλόφιλος, ή και αμφιφυλόφιλος δηλαδή, γιατί όχι;

Αφενός τότε δεν νομίζω πως είχαν τις ίδιες απόψεις που έχουμε εμείς σήμερα για τις σεξουαλικές προτιμίσεις (εεμ βέβαια, αφού τότε δεν υπήρχε χριστιανισμός να τους "εξηγήσει" τί είναι σωστό και τί λάθος..). Και αφετέρου, επειδή έχουν φαγωθεί ντε και καλά να μας πείσουν οι χριστιανοί πως για να είναι κάποιος αγνός πρέπει να απέχει από το σεξ, δεν πάει να πει πως το έβλεπε όντως έτσι ο Ιησούς (αν υπήρχε λέω και πάλι).

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως μόνο 4 ευαγγέλια κατάφεραν να περάσουν από την λογοκρισία, και κανείς (πιστός) δεν αναρωτιέται γιατί... Ακόμη χειρότερα, πολλοί το δέχονται, ότι η Αγία Γραφή είναι φτιαγμένη κατά τα βίτσια της Συνόδου και πάλι όμως πιστεύουν, δεν τους ενοχλεί το γεγονός!! Άντε βρες άκρη.. Πολύ ωραίο άρθρο πάντως, γεμάτο πληροφορίες, το ίδιο και τα σχόλια..

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλη Ιοκάστη
Χαίρομαι που μας επισκέφτηκες! Όπως τα λες είναι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που μόνο 4 (συν οι επιστολές, οι πράξεις και η αποκάλυψη) από πολλές δεκάδες βιβλίων «πέρασαν» τη λογοκρισία...

Κώστας είπε...

Αγαπητέ φίλε Ανορθόδοξε,

θα προσπαθήσω να εξηγήσω όσο πιο απλά
μπορώ, σε ποια ακριβώς σημεία τής κριτικής
που ασκείται στο κείμενο, ο δικός μου τρόπος
θεώρησης των πραγμάτων διαφοροποιείται από
τον αντίστοιχο δικό σου, χωρίς φυσικά αυτό να
σημαίνει ότι εγώ είμαι αυτός που το βλέπει σωστά,
κι εσύ εκείνος που σφάλλει.

Κατ’ αρχάς, το πρώτο δεδομένο από το οποίο
θα πρέπει να ξεκινά οποιαδήποτε κουβέντα για
το θέμα, είναι το ότι μιλάμε για ένα μη κανονικό
ευαγγέλιο, κάτι που σημαίνει ότι για έναν χριστιανό
δεν αποτελεί καν σημείο αναφοράς. Γνωρίζω καλά
-ή μάλλον υποπτεύομαι- το πόσο «αξιόπιστα» ήταν
τα κριτήρια κανονικοποίησης και τι μαγειρέματα
έγιναν τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες,
η απτή πραγματικότητα όμως -καλώς ή κακώς-
παραμένει μία: το ευαγγέλιο για το οποίο μιλάμε,
απορρίφθηκε από τους χριστιανούς ως χαλκευμένο.
Ως εκ τούτου, το να το επικαλούμαστε ως επιχείρημα
για να ασκήσουμε κριτική, δεν έχει κανένα νόημα
αφού δεν αποτελεί καν κομμάτι τής χριστιανικής
πίστης. Ένας δηλαδή ενημερωμένος χριστιανός
και μόνο που θα άκουγε «απόκρυφο τού Μάρκου»,
θα κάγχαζε! Αυτό που θέλω να πω δηλαδή, είναι
ότι κατά τη γνώμη μου η κριτική μας πρέπει πάντα
να επικεντρώνεται στις ρητά εκπεφρασμένες
θέσεις τού συνομιλητή μας, και όχι στις ρητά
αποκηρυγμένες. Άλλο βέβαια είναι το να
αναφέρονται οι πηγές αυτές απλώς χάριν
πληρότητας, εγκυκλοπαιδικά δηλαδή. Το να τις
επικαλούμαστε όμως ως επιχείρημα , δε νομίζω
ότι μας πάει παραπέρα. Καθαρά προσωπική γνώμη
φυσικά - το ξαναλέω.

Εδώ βέβαια, η πληροφορία ότι ο Μάρκος έγραψε
και άλλα ευαγγέλια εκτός από το γνωστό κανονικό,
επιβεβαιώνεται από έναν χριστιανό: τον Κλήμεντα
Αλεξανδρέα. Η αυθεντικότητα τής επίμαχης
αποστολής ωστόσο -όπως κι εσύ ανέφερες- δε
θεωρείται οριστικά και αμετάκλητα διευθετημένη
υπόθεση. Δε θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά
αν ψάξει κανείς, θα διαπιστώσει πως υπάρχουν
πολλοί που δεν εμπιστεύονται καθόλου τον Σμιθ ۬
ο οποίος Σμιθ -ας αναφερθεί κι αυτό για την ιστορία-
ήταν κι ο ίδιος ομοφυλόφιλος - ό,τι κι αν μπορεί να
σημαίνει τώρα αυτό. Για να προλάβω όμως τυχόν
παρανοήσεις φίλων που διάβασαν το κείμενό μου
για τον νεανίσκο στη Γεσθημανή και είδαν ότι κι εγώ
ο ίδιος αναφέρθηκα στην επιστολή χωρίς όμως να
θίξω το ζήτημα τής αυθεντικότητάς της, διευκρινίζω
ότι ο λόγος που δεν έκρινα σκόπιμο να πράξω
κάτι τέτοιο, ήταν το ότι το περιεχόμενο τής επιστολής
δεν το χρησιμοποιήσα ως δικό μου επιχείρημα,
αλλά απλώς το μνημόνευσα χάριν πληρότητας.

Όπως και να ’χει όμως, παρόλο που η πληροφορία
περί περισσοτέρων τού ενός Μαρκικών ευαγγελίων
επιβεβαιώνεται από τον ίδιο τον Κλήμεντα, θα πρέπει
να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι ειδικά ο συγκεκριμένος
εκκλησιαστικός Πατέρας, δε θεωρείται και από τους
πλέον αξιόπιστους όταν πρόκειται για αξιολόγηση
αρχαίων κειμένων αφού και σε άλλες περιπτώσεις,
κείμενα που σήμερα ομόφωνα χαρακτηρίζονται
μεταγενέστερα, εκείνος τα θεωρούσε αποστολικά.

Αναφορικά τώρα μ’ αυτό καθαυτό το περιεχόμενο
των επίμαχων περικοπών, ούτε κι εκεί βλέπω κάτι
που να μπορεί αβίαστα να χαρακτηριστεί απόδειξη
ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς από την πλευρά
τού -υπαρκτού, υπάρξαντος ή μυθικού, δεν έχει καμία
σημασία εδώ- Ιησού. Προσοχή: μιλάμε για στοιχεία
που να οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα που
αναφέρθηκε, και όχι για σημεία που θα μπορούσαν
να χαρακτηριστούν -κυρίως από την πλευρά των
πιστών- σκανδαλιστικά ή παρεξηγήσιμα.

Για να γίνω συγκεκριμένος, η φράση «ηγάπησεν
αυτόν» σε καμία περίπτωση δεν τεκμηριώνει
ομοφυλοφιλική συμπεριφορά αφού δε σημαίνει κατ’
ανάγκη «τον ερωτεύτηκε». Τόσο στην Καινή Διαθήκη
αλλά και γενικά στους Χριστιανούς συγγραφείς,
το ρήμα αγαπώ εκφράζει κυρίως την αδελφική,
απαλλαγμένη από πάθη και σεξουαλική έλξη, αγάπη:
δηλαδή τη στοργή. Πέραν τούτου, τόσο νεκροφιλική
ατμόσφαιρα πια, δε φαντάζομαι να ήταν στο πνεύμα
τού συγγραφέα! Δηλαδή ο άλλος να έχει επιστρέψει
από τον Άδη και το πρώτο που τού ’ρθε να πάει
να κάνει μόλις άνοιξε τα μάτιά του, ήταν να ερωτευτεί
αυτόν που τον είχε… αναστήσει; Συνηγορούν τα
συμφραζόμενα και το γενικότερο αφηγηματικό
πλαίσιο υπέρ τής ερμηνείας αυτής; Δε νομίζω.

Προχωρώντας τώρα παρακάτω διαβάζουμε τα εξής:

«[…] Και εξελθόντες εκ τού μνημείου ήλθον εις την
οικίαν τού νεανίσκου, ην γαρ πλούσιος. Και μεθ'
ημέρας εξ επέταξεν αυτώ ο Ιησούς. Και οψίας
γενομένης έρχεται ο νενίσκος προς αυτόν
περιβεβλημένος σινδόνα επί γυμνού. Εδίδασκεν
γαρ αυτόν ο Ιησούς το μυστήριον τής βασιλείας
τού Θεού. Εκείθεν δε αναστάς, επέστρεψεν εις το
πέρας τού Ιορδάνου. […] Και ήσαν εκεί η αδελφή του
νεανίσκου ον ηγάπα αυτόν ο Ιησούς και η μήτηρ
αυτού και Σαλώμη. Και ουκ απεδέξατο αυτάς
ο Ιησούς».

Αφού δηλαδή έφυγαν από τον τον τάφο, πήγαν
όντως στο σπίτι τού νεαρού άντρα. Μέχρι εδώ όλα
καλά. Πώς τεκμηριώνεται όμως ότι ο Ιησούς
«έμεινε για έξι μέρες»; Το κείμενο σε καμία
περίπτωση δε λέει κάτι τέτοιο. Αυτό που λέει
είναι ότι ΜΕΤΑ από έξι μέρες ο Ιησούς κάλεσε
τον νεαρό στη διδασκαλία του. Το πού βρισκόταν
τώρα εκείνος στο μεσοδιάστημα, δεν αναφέρεται.
Θα μπορούσε μεν να συναγάγει κανείς από την
αναφορά περί ευπορίας τού νέου και από τις
επίμονες παρακλήσεις του, ότι όντως πρέπει να
φιλοξενήθηκε κάποιες μέρες εκεί, αλλά τότε
δε θα μιλούσαμε πια για μεταφραστική απόδοση
τής επίμαχης περικοπής, αλλά για ερμηνεία.

Όσον αφορά τώρα το γεγονός ότι ο νέος σε κάποιο
σημείο προσήλθε στη διδασκαλία τού σωτήρα του
«περιβεβλημένος σινδόνα επί γυμνού», δε νομίζω
ότι ένας άνθρωπος τής εποχής εκείνης θα εκλάμβανε
μια παρόμοια αναφορά (η οποία συν τοις άλλοις
είναι ενταγμένη σε ένα σαφώς μυστηριακό
συμφραστικό πλαίσιο) ως ένδειξη, ή ακόμα
χειρότερα, απόδειξη ομοφυλοφιλίας. Αν ήταν έτσι,
τότε η πανομοιότυπη φράση από το περιστατικό
με τον νεανίσκο στη Γεσθημανή, θα είχε αφαιρεθεί
κι αυτή από μιας αρχής! Όμως δεν αφαιρέθηκε.
πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να θεωρήθηκε
-τουλάχιστον όχι στην αρχή- ιδιαίτερα σκανδαλιστική.
Ούτω ή άλλως όμως, ούτε ο Κλήμης στην επίμαχη
επιστολή προβληματίζεται από τις αναφορές αυτές
και τις θεωρεί αυθεντικές. Αυτό που απορρίπτει
ως παρεισαγωγή τού Καρποκράτη, είναι η φράση
«γυμνός (ενν. ανήρ) γυμνώ (ενν. ανδρί) », η οποία
ειρήσθω εν παρόδω, δεν υπάρχει στις περικοπές,
όπως επίσης και κάποια «άλλα» που όμως δεν
αναφέρονται.

Τέλος -κι ας φανεί λεπτολογία- ο Ιησούς δεν δίδαξε
στον νέο «τα μεγαλύτερα μυστήρια τής βασιλείας
τού Θεού», αλλά απλώς «το μυστήριο». Όπως
και να το κάνουμε, η πρώτη διατύπωση, σε
συνδυασμό μάλιστα με το υπαινιχτικό σχόλιο
στην παρένθεση, άλλους συνειρμούς εγείρει.

Ούτως ή άλλως, ακόμα κι ο ίδιος ο Σμιθ δεν
ισχυρίστηκε ρητά ότι οι επίμαχη περικοπή
αποδεικνύει πως ο Ιησούς ήταν ομοφυλόφιλος,
αλλά απλώς μίλησε για υποψίες που εγείρονται.
Κατά τη γνώμη του, τα αποσπάσματα από το
απόκρυφο αυτό ευαγγέλιο δείχνουν ότι η
διδασκαλία τού Ιησού πιθανότατα περιλάμβανε
και κάποια μυστηριακή τελετή βαπτίσματος όπου
οι βαπτιζόμενοι βίωναν την πνευματική ένωση με
τον Χριστό ίσως μέσω τής αντίστοιχης σωματικής
(«Freedom from the law may have resulted
in completion of the spritual union by physical
union.»)! Οι διατυπώσεις αυτές ωστόσο όπως
ήταν φυσικό κι αναμενόμενο, απολυτοποιήθηκαν
και μετατράπηκαν -κυρίως από ομοφυλοφυλικά
κινήματα- σε αδιάσειστα ντοκουμέντα, κάτι
βέβαια που σε καμία περίπτωση δεν ισχύει.

Έτσι λοιπόν, για να κλείσω επιτέλους το θέμα που
άνοιξα (τι το ’θελα και τ’ ανοιξα…), αυτό που στην
κριτική σου, αγαπητέ Ανορθόδοξε, μ’ έκανε να
δαγκώσω τα χείλη μου αμήχανα, ήταν μια σειρά
απόλυτων διατυπώσεων μέσω των οποίων
προσέγγισες το θέμα. Γιατί ενώ στον τίτλο το θέτεις
πολύ προσεχτικά («Ομοφυλόφιλος ο Ιησούς;»), στη
συνέχεια παρασύρεσαι σε διατυπώσεις όπως:
«γράφει σχεδόν χωρίς περιστροφές οτι ο Χριστός είχε
ομοφυλοφιλικές εμπειρίες», «Οι ομοφυλοφιλικές
αναφορές είναι σαφέστατες και δεν επιδέχονται
αμφισβήτηση», «αποδεικνύεται από τα παραπάνω
οτι ο ιδρυτής της θρησκείας τους δεν απείχε από το
σεξ και μάλιστα είχε ομοφυλοφιλικές εμπειρίες».

Αυτά είχα λοιπόν να παρατηρήσω, αγαπητέ φίλε,
με όλον τον σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφω
για το πρόσωπό σου. Εννοείται φυσικά ότι είμαι
ανοιχτός κι εγώ με τη σειρά μου σε οποιαδήποτε
σχόλια.

Υ.Γ. Για όσους δε έχει τύχει ποτέ να επισκεφθούν
το προσωπικό μου μπλογκ, σας διαβεβαιώ
-μάρτυρας μου ο Ανορθόδοξος κι ο Άθεος!- ότι ΔΕΝ
είμαι… χριστιανός απολογητής. :-)

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε Κώστα
Καλό είναι να αντιμετωπίζουμε τα πάντα με κριτικό πνεύμα και να μη δεχόμαστε οτι μας σερβίρουν. Σωστά λοιπόν κι εσύ έχεις τις αμφιβολίες σου. Δεν είμαι υποστηρικτής του Smith, ούτε πιστεύω οτι σώνει και καλά ο Ιησούς ήταν ομοφυλόφιλος (πιστεύω οτι πιθανότατα δεν υπήρξε, αλλά ίσως κάποιο από τα υπαρκτά πρόσωπα που ενέπνευσαν το μύθο του να ήταν ομοφυλόφιλος).

Αρχικά τώρα, αναφέρεις οτι το μυστικό ευαγγέλιο απορρίφθηκε ως χαλκευμένο. Αυτό όμως δε σημαίνει οτι είναι περισσότερο χαλκευμένο από τα «κανονικά», ούτε οτι δεν ανήκει στον ίδιο συγγραφέα που έγραψε το κατά Μάρκον. Ο Κλήμης φαίνεται να αναγνωρίζει την αυθεντικότητα τουλάχιστον του συγκεκριμένου κομματιού. Στην Α' οικουμενική σύνοδο της Νίκαιας, που έγινε έναν αιώνα αργότερα, προφανώς οι τότε ιεράρχες θεώρησαν το κείμενο «ακατάλληλο» και δεν το συμπεριέλαβαν στα «εντός ύλης»...

Ο συνήθης λόγος των ευαγγελίων είναι ιδιαίτερα λιτός και περιγραφικός. Δεν αναφέρεται ρητά οτι ο Χριστός «έμεινε έξι ημέρες», αλλά οτι πήγαν μαζί από τον τάφο στο σπίτι του νέου και μετά από έξι μέρες έγινε το συμβάν με το σεντόνι... Δεν είναι κανένα τεράστιο άλμα λογικής αν υποστηρίξουμε οτι ο Χριστός φιλοξενήθηκε στο σπίτι του νεανίσκου.

Τώρα περί της ομοφυλοφιλίας. Νομίζω οτι ένα ιερό κείμενο όπως το κατά Μάρκον ευαγγέλιο (έστω και το μυστικό) δεν θα μπορούσε να γράψει περισσότερο ευθέως και χωρίς περιστροφές οτι υπήρξε σαρκική επαφή. Άντε, να δεχτώ οτι το «ηγάπησεν» μιλάει για αδελφική αγάπη (αν και ερμηνείες όπως αυτή ή οτι το "αδελφοί" αναφέρεται σε μαθητές και όχι σε φυσικούς αδελφούς του Ιησού είναι πολύυυ μεταγενέστερες και τελείως αυθαίρετες...). Το σεντόνι όμως; Πού κολλάει αυτό;

Όπως είπες γιατί να μην το έσβηναν; Ποιός σου είπε οτι όχι μόνο δεν το έκαναν, αλλά επίσης οτι έριξαν όλα τα «αιρετικά» ευαγγέλια στην πυρά. Το παρόν μεσαιωνικό αντίγραφο είναι ίσως το μοναδικό σωζώμενο αντίτυπο που έχει επιβιώσει και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό. Αυτό πάλι που είπες για τον Κλήμη οτι απορρίπτει το «γυμνού» δεν το κατάλαβα. Όλο το αρχαίο κείμενο που παραθέτω είναι πιστή μεταφορά και για όποιον αμφιβάλει μπορεί να βρει φωτογραφίες στην πηγή που αναφέρω.

Μια απτή απόδειξη για το πόσο σαφείς είναι οι ομοφυλοφιλικές αναφορές είναι οτι σχεδόν κανένας χριστιανός ερευνητής δεν προσπάθησε να τις αντικρούσει όπως κάνεις εσύ, αλλά αντίθετα αμφισβήτησαν τη γνησιότητα του χειρογράφου. Ειδικός δεν είμαι στο να εκτιμώ μεσαιωνικά χειρόγραφα, αλλά εμπιστεύομαι την πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας που το αναγνώρισε ως αυθεντικό.

Όσο για τη μετάφρασή μου, ζητώ συγγνώμη αν δεν είναι απόλυτα πιστή. Σκοπός μου ήταν απλά να δώσω ένα γενικό νόημα του κειμένου (άλλωστε αρχαία ελληνικά είναι, οι περισσότεροι τα καταλαβαίνουν). Σε διαβεβαιώνω πάντως οτι τα τυχόν λάθη μου δεν έγιναν σκόπιμα... Όπως σκόπιμα δεν έγινε και το «φούσκωμα» κατά την άποψή σου των εκφράσεων που χρησιμοποίησα. Η ειλικρινής άποψή μου είναι οτι οι ενδείξεις για μια ομοφυλοφιλική εμπειρία του Ιησού στο παρόν χειρόγραφο είναι παραπάνω από σαφείς. Ο Smith ήταν επαγγελματίας αρχαιολόγος και καλά έκανε που εκφραζόταν με επιστημονικό τρόπο (όχι δηλαδή απόλυτα).

Ελπίζω να σε κάλυψα κάπως ή τουλάχιστον να έδωσα τροφή για μια νέα εποικοδομητική συζήτηση...

Άθεος είπε...

Παρακολουθώ τη συζήτηση και θα τοποθετηθώ αύριο. Συγνώμη, όμως μου είναι αδύνατο να γράψω φευγαλέα δυο κουβέντες και να λέω ότι έκανα το χρέος μου.
Δεν σας προειδοποίησα για τον Κώστα! «Περίμενε να αρθούν… οι αναστολές του και θα σου πω τι μέτωπο ετοιμάζει να ανοίξει!» είχα γράψει προχθές!
Ούτε στο προηγούμενο σχόλιό μου (το αρχικό) δεν δώσατε βάση. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν.

Άθεος είπε...

Όχι πως έχω να πω κάτι διαφορετικό από το πρώτο μου σχόλιο, όμως θα το διευκρινίσω γιατί, δεν του δώσατε την ανάλογη προσοχή.
Αναζητώντας την καταγωγή του χριστιανισμού ο ερευνητής κυρίως σε δύο πράγματα καταλήγει.
Ιστορικά ότι δεν υπήρξε Ιησούς, και θρησκειολογικά και συγκρητικά ότι ο χριστιανισμός έριξε τις ρίζες του στην κοπριά των Γνωστικών οι οποίοι αποτελούσαν συνέχεια της διαλυμένης Εσαιικής σχολής!
Για το πρώτο ήδη γίνεται διάλογος με μένα και τον Κώστα στη σελίδα του για τα ιστορικά στοιχεία του Πλίνιου, Τάκιτου και Σουητώνιου. Φυσικά και δεν είναι μόνον αυτά αλλά πολύ περισσότερα που συνηγορούν σ’ αυτήν την άποψη.
Για το δεύτερο, μία αχλή φάνηκε από το πρώτο μου σχόλιο για τον Καρποκράτη και το γιο του τον Επιφάνη. Η πίστη των Γνωστικών, από την εποχή ακόμα του Σίμωνα του μάγου, ήταν ότι πίστευαν συμβολικά. Θυμηθείτε την αγαπημένη του Σίμωνα, την Ελένη την πόρνη, που συμβόλιζε την ψυχή, που ενσαρκώθηκε μέσα στην ύλη και την πλάνη και ο Σίμων έπρεπε να τη λυτρώσει! Σας θυμίζει τίποτα τον Ιησού και τη Μαγδαληνή;
Τέτοια ιδεολογία είχαν οι Γνωστικοί. Μάλιστα ο Καρποκράτης κι ο γιος του πίστευαν στην κοινοκτημοσύνη (μήπως σας θυμίζει τίποτα, με τους πρώτους χριστιανούς αυτό;).
Μεταξύ αυτών διοργάνωναν «αγάπες» μέσα στις οποίες άλλαζαν ακόμα και τις γυναίκες τους που τις θεωρούσαν κοινές.
Μήπως τα όργια των Γνωστικών που τα ονόμαζαν ίσως από τότε «αγάπες» (οργιώδη μυστηριακά δείπνα) είχαν κάτι κοινό με τις «αγάπες» των Χριστιανών που τα ονόμαζαν κι αυτοί έτσι;
Υπάρχουν ακόμα και προτροπές των πρώτων χριστιανών να μην ασπάζονται τις γυναίκες στο στόμα και άλλα τέτοια που συνηγορούν τι γινόταν στις αρχές εκεί!
Ρίξτε και μία ματιά για τους Νικολαΐτες.
Όταν ο Τάκιτος για τους χριστιανούς (στους Ιουδαίους μάλλον αναφερόταν αρχικά, δηλαδή ίσως σε κείνους που παραστράτησαν) λέει «…για τους οποίους η κοινή γνώμη μισούσε για τα βδελυρά τους έργα και τους ονόμαζε Χριστιανούς» ποιοι ήταν αυτοί που έκαναν τα βδελυρά έργα και ποια ήταν αυτά;
Λίγο πιο κάτω γράφει «Η βδελυρή αυτή δεισιδαιμονία αρχικά ελεγχόταν στην Ιουδαία, αλλά ξέσπασε τώρα και στη Ρώμη, στην πόλη που όλα τα τρομερά και αισχρά πράγματα βρίσκουν πατρίδα».
Νομίζω είναι ξεκάθαρο τι εννοεί με τη φράση «βδελυρά έργα».
Μα και για θυέστια δείπνα κατηγόρησαν τους πρώτους χριστιανούς!
Οι χριστιανοί βέβαια τα άλλαξαν όλα αυτά. και οι Γνωστικοί πολεμήθηκαν σκληρά. Πολλά χωρία των ευαγγελίων τους καταστράφηκαν ή διαστρεβλώθηκαν τόσο ώστε τα κείμενά τους να μας γίνουν γνωστά πολύ αργότερα, όταν πια οι ίδιοι θα τα έχουν διαστρεβλώσει όπως ήθελαν ή θα τα έχουν αφανίσει.
Τώρα αν οι σημερινοί χριστιανοί θεωρούν τα απόκρυφα Ευαγγέλια όχι αληθή, λίγο με ενδιαφέρει η γνώμη τους! Δεν προσπαθώ να πείσω αυτούς αλλά εκείνους που θέλουν να μάθουν την αλήθεια.
Τώρα, έχει σημασία αν ο Ιησούς έμεινε έξι μέρες ή τρεις…
Ούτε θα προσπαθήσω να αναπαραστήσω μια «νεκροφιλική ατμόσφαιρα» ανάμεσα στον Ιησού και τον αγαπημένο του, εφόσον κανέναν από τους δύο δεν θεωρώ υπαρκτό πρόσωπο. Απλά δέχομαι ότι, αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία είναι απομεινάρια των γνωστικών, δηλαδή των πρώτων χριστιανών, που οι τελευταίοι σιγά σιγά τους ξεκαθάρισαν!
Πόσο μάλλον να αρχίσω να συκοφαντώ τον έναν και τον άλλον «έλα μωρέ τώρα… αυτός που ήταν και αδελφή….»
Όποιον δεν γουστάρουμε τον βγάζουμε π@@στη!
Μαθαίνετε μαθαίνετε…….. άλλες οι «Διδαχές» των πρώτων χριστιανών και άλλες των σημερινών!
Φίλε Κώστα η σπόντα δεν κατευθύνεται προς εσένα, αλλά προς σε εκείνους που μας ζάλισαν με τις απάτες και τα ψεύδη!
Προς σε σένα ό,τι έχω να πω το λέω ευθέως: Είσαι ψείρας κι αυτό άρχισα να το λέω για να σε κολακέψω… αλλά βρε παιδάκι μου, μη δίνεις τόση σημασία σε λεπτομέρειες που έτσι κι αλλιώς δεν θα χωρέσουν από την τρύπα της βελόνας!

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε άθεε
Κρατάω το τελευταίο από όσα είπες. Είναι μεγάλο σφάλμα να ψειρίζουμε την κάθε λεπτομέρεια τόσο πολύ, ώστε στο τέλος να χάνουμε την ουσία. Δεν είμαι υπέρμαχος του «πίστευε και μη ερεύνα» (κατά τα λεγόμενά της, ούτε η ΟΟΔΕ...), από την άλλη όμως η υπερβολική και χρονοβόρα εξέταση κάποιων πολύ συγκεκριμένων στοιχείων υπό το πρίσμα του μικροσκοπίου μας αποσπά από το να βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Δεν αξίζει να αμελούμε το δάσος και να εστιάζουμε στο πόσα φύλλα έχει το κλαδί ενός δέντρου...

Όσο για το φίλο Κώστα δεν ξέρω αν είναι Χριστιανός ή όχι, όμως έχω διαβάσει προσεχτικά τα άρθρα του και υπήρξα μάρτυρας του «ηλεκτρονικού πολέμου» εναντίον του από θρησκόπηπτους απολογητές. Αυτά σε συνδυασμό με την κριτική του στάση απέναντι στα πάντα τον κατατάσσουν σχεδόν με βεβαιότητα στους «δικούς μας», παρά στους «δικούς τους»...

Κώστας είπε...

Καλή σου μέρα, φίλε Ανορθόδοξε.

Αναφορικά με τις απαντήσεις-διευκρινήσεις
που έδωσες, θα ήθελα να πω τα εξής:

Το ότι το συγκεκριμένο ευαγγέλιο, όπως
βέβαια και κάποια -ή όλα ή τα περισσότερα-
από τα τα υπόλοιπα απόκρυφα, μπορεί να
ήταν όχι μόνο σύγχρονα αλλά ακόμα και
αρχαιότερα εκείνων που τελικά εντάχθηκαν
στον κανόνα, είναι μια περίπτωση που δεν
άφησε -ούτε και αφήνει- αδιάφορους τους
μελετητές, ερευνητές και λοιπούς ειδικούς.
Από τη στιγμή όμως που κάτι τέτοιο προς
το παρόν παραμένει μια αναπόδεικτη
εικασία, και κυρίως από τη στιγμή που
οι ίδιοι οι χριστιανοί, μάς λένε ότι τα
συγκεκριμένα κείμενα ΔΕΝ αποτελούν
γι’ αυτούς πηγή πίστης, τι παραπάνω
μπορεί να ειπωθεί; Είναι σαν να δουλεύουμε
έναν προτεστάντη για τις υποτιθέμενες
μεσιτείες τής Παναγίας ή έναν ορθόδοξο
για το αλάθητο τού… Πάπα! Όπως είπα
όμως ήδη από την αρχή, το να ασκείται
η κριτική βάσει εκπεφρασμένων θέσεων
και όχι βάσει ρητά αποκηρυγμένων, είναι
καθαρά δική μου τακτική και επιλογή, και
τίποτα παραπάνω.

Αναφορικά τώρα με το ζήτημα τής
αυθεντικότητας τής επιστολής, πρόθεσή μου
δεν ήταν να την παρουσιάσω ντε και καλά
ως ψευδεπίγραφη, αλλά να τονίσω ότι το
θέμα είναι -το λιγότερο- αμφιλεγόμενο.
Άλλωστε το ζήτημα τής αυθεντικότητας
τού χειρογράφου δεν είναι αυτό που λέμε
«άσπρο-μαύρο», αλλά διέπεται από
πολλαπλές παραμέτρους. Όταν λες δηλαδή
ότι «η πλειοψηφία της επιστημονικής
κοινότητας το αναγνώρισε ως αυθεντικό»,
πού ακριβώς αναφέρεσαι; Στο φωτογραφημένο
χειρόγραφο αυτό καθαυτό, στην περιεχόμενη
επιστολή εν όλω, στη συγγραφή της από
τον Κλήμεντα, στις περικοπές από το
απόκρυφο; Πού; Ρωτώ γιατί το ζήτημα
όπως είπα, δεν είναι τόσο απλό. Ενώ
φερ’ ειπείν από τη γραφολογική ανάλυση
τού φωτογραφημένου κειμένου, σύμφωνα
με την πλειονότητα των ειδικών όντως
προκύπτει ότι το χειρόγραφο ανάγεται
στον 17ο αιώνα και πιθανόν αποτελεί
αντίγραφο αρχαιότερου κειμένου, πολλοί
εκφράζουν αμφιβολίες για το αν ο
συγγραφέας ήταν όντως ο Κλήμης
και
κάνουν λόγο για κάποιον «Ψευδοκλήμεντα».
Τέλος πάντων όμως, επειδή όπως είπα
δε θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για το
ζήτημα αυτό αφού μάλλον θα θέλαμε…
ολόκληρη ανάρτηση και βάλε, ας
κρατήσουμε το εξής: η επιστολή εν όλω
δε θεωρείται πέραν πάσης αμφιβολίας
αυθεντική και συνεπώς οποιοσδήποτε τη
χρησιμοποιεί ως επιχείρημα, θα πρέπει,
νομίζω, να είναι πάρα πολύ προσεχτικός
με τα συμπεράσματά του.

Παρεμπιπτόντως, το ότι κανένας χριστιανός
ερευνητής δεν προσπάθησε να αντικρούσει
τα περί ομοφυλοφιλίας, ασφαλώς και δεν
ισχύει. Έχουνε γίνει απέραντες συζητήσεις
για το θέμα αυτό, κάτι που μπορεί κανείς να
διαπιστώσει σε κάθε εκτενέστερη μελέτη
γύρω από το θέμα ۬ βάζοντας στη μηχανή
αναζήτησης σχετικά λήμματα, βρίσκει κανείς
αρκετές πληροφορίες. Το ότι τώρα
οι περισσότεροι όντως ασχολήθηκαν
πρώτιστα με το ζήτημα τής αυθεντικότητας,
απολύτως λογικό είναι αφού αυτό ήταν
το πρώτο που έπρεπε να εξακριβωθεί,
και όχι το αν ο Ιησούς είχε «ύποπτη»
συμπεριφορά. Διότι αν αποδεικνυόταν ότι
το χειρόγραφο ήταν ψευδεπίγραφο,
τότε κάθε περαιτέρω συζήτηση για τα
επιμέρους θέματα θα περίσσευε!

Για το ζήτημα τώρα τής απόδοσης των
περικοπών στη ΝΚ, ο λόγος για τον οποίο
έκανα τις επισημάνσεις, ήταν το γεγονός
ότι παραθέτοντας ακριβώς κάτω από το
αρχαίο κείμενο το αντίστοιχο νεοελληνικό,
όχι υπό τύπον περίληψης, αλλά λέξη προς
λέξη μετάφρασης, ο αναγνώστης λογικά
περιμένει ακριβή απόδοση. Και στα σημεία
που ανέφερα, αυτό που υπήρξε δεν ήταν
ακριβής απόδοση τού περιεχομένου τής
περικοπής, αλλά ερμηνεία. Λες πως παρότι
όντως δεν αναφέρεται πως ο Ιησούς έμεινε
έξι μέρες στο σπίτι τού νεαρού, «δεν είναι
κανένα τεράστιο άλμα λογικής αν
υποστηρίξουμε» ότι όντως αυτό συνέβη.
Μα και βέβαια δεν είναι τεράστιο άλμα λογικής ۬
το δέχτηκα κι εγώ ο ίδιος στο σχόλιό μου
βάσει δύο επιχειρημάτων. Όμως άλλο
να εικάζουμε κάτι με μοιρασμένες, σού λέω
εγώ, πιθανότητες, κι άλλο να το δεχόμαστε
ως ρητά διατυπωμένη πληροφορία μέσα
σε μία παράγραφο που παρουσιάζει όλα τα
εξωτερικά στοιχεία μιας πιστής μεταφραστικής
απόδοσης. Και προς Θεού, δε χρειάζεται να
απολογείσαι για το ζήτημα τής μετάφρασης,
αφού τουλάχιστον για μένα ουδέποτε τέθηκε
ζήτημα δόλου. Απλώς -όπως είπα και την
προηγούμενη φορά- κατά τη γνώμη μου
από κάποιο σημείο και μετά παρασύρθηκες
σε υπερβολικές διατυπώσεις. Αυτό είναι όλο.
Στο τελευταίο σχόλιό σου έκλεισες λέγοντας
πως η ειλικρινής σου άποψη είναι οτι «οι
ενδείξεις για μια ομοφυλοφιλική εμπειρία
του Ιησού στο παρόν χειρόγραφο είναι
παραπάνω από σαφείς». Βλέπεις τη
διαφορά; Στο αρχικό σου κείμενο ήσουν
πιο απόλυτος αφού είχες κάνει λόγο για
αδιαμφισβήτητες αποδείξεις. Αυτό ακριβώς
ήταν που με ξένισε.

Τελειώνοντας, να πω ότι το μοτίβο
τού νεαρού «περιβεβλημένου σινδόνα επί
γυμνού» θα μπορούσε να σημαίνει
οτιδήποτε. Θα μπορούσε για παράδειγμα
να αντιγράφηκε από το περιστατικό στη
Γεσθημανή. Θα μπορούσε επίσης να ιδωθεί
ως νεκρικό ένδυμα ή καλύτερα, ως
μυστηριακό (βαπτιστικό). Ούτε ’γώ μπορώ
να μιλήσω με βεβαιότητα. Την παρατήρησή
μου πάντως ότι «αν ήταν έτσι, τότε η
πανομοιότυπη φράση από το περιστατικό
με τον νεανίσκο στη Γεσθημανή, θα είχε
αφαιρεθεί κι αυτή από μιας αρχής», μάλλον
δεν την κατάλαβες σωστά, αφού με ρωτάς
ποιος μού ’πε πως δεν το έκαναν! Όμως
ασφαλώς και ΔΕΝ το έκαναν, αλλιώς πώς
θα γνωρίζαμε γι’ αυτήν από το κανονικό
τού Μάρκου; Όπως καταλαβαίνεις, εγώ
μιλούσα για τον νεανίσκο τής Γεσθημανή
και όχι για τον νεανίσκο τού απόκρυφου!
Όσο για την πολυσημία του «ηγάπησεν»,
όχι, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται
περί μεταγενέστερης ερμηνείας, αφού όπως
είπα, απαντά με την «αθώα» σημασία
και στην ΚΔ! Σε αρχαία λεξικά όπως π.χ.
το Liddell & Scott οι σχετικές αναφορές
είναι απόλυτα σαφείς.

Τέλος, αναφορικά με το τι δέχτηκε και τι
απέρριψε ο Κλήμης, μάλλον και εδώ υπήρξε
κάποιο μπέρδεμα. Αυτό που είπα ήταν ότι
τις δύο περικοπές που βρίσκουμε στην
επιστολή ο Κλήμης τις δέχτηκε. Αυτό που
απέρριψε ως παρεισαγωγή ήταν η φράση
«γυμνός γυμνώ» και κάποια άλλα, τα οποία
όμως δεν αναφέρονται στην επιστολή.
Δηλαδή αν οι περικοπές για τις οποιές
συζητάμε, ήταν επιλήψιμες και αποδείκνυαν
ομοφυλοφυλική συμπεριφορά, τότε θα τις
είχε απορρίψει και αυτές ο Κλήμης! Όμως
δεν το έκανε. Αυτό είπα μόνο και όχι κάτι
που να αμφισβητούσε το περιεχόμενο
τής επιστολής που παρέθεσες!

Με εκτίμηση

Κώστας

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε Κώστα
Για να εμπλουτίσω τον διάλογο επί του θέματος, έκανα μια μικρή «ανασκαφή» των πηγών μου. Δεν βρήκα όμως κάτι που να αλλάξει τη βασική μου θέση.

Το χειρόγραφο του Smith είναι κάτι πολύ, μα πολύ ενοχλητικό για την επίσημη Εκκλησία. Αυτό φαίνεται όχι μόνο από τις επιθέσεις των στρατευμένων ιστορικών (αρκετοί από αυτούς έχουν σπουδάσει σε «εκκλησιαστικά πανεπιστήμια» με υποτροφίες από το παγκάρι των ναών), αλλά και από τη μυστηριώδη «απώλεια» του χειρογράφου μέσα από την ίδια τη βιβλιοθήκη του πατριαρχείου...

Ο κάθε ιστορικός μπορεί να κάνει το μάγκα με ασφάλεια και να ισχυρίζεται οτιδήποτε, καθώς το βιβλίο με τη χειρόγραφη επιστολή στο τέλος είναι χαμένο. Δεν μπορεί να μελετηθεί με όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους για να ειπωθεί με σιγουριά αν γράφτηκε τον 17ο αιώνα ή το έγραψε ο Smith το '58... Και κάτι μου λέει οτι αν όντως ο, ομοφυλόφιλος κατά τα λεγόμενά σου, καθηγητής είχε γράψει από την αρχή ένα τέτοιο κείμενο θα έβγαιναν αμέσως οι ειδικοί του πατριαρχείου να αποδείξουν την πλαστότητά του με αδιάσειστες μεθόδους (ενεργό άνθρακα, κ.α.). Η προσωπική μου άποψη είναι οτι όντως το εξέτασαν και μόλις κατάλαβαν οτι είναι αυθεντικό... το εξαφάνισαν σαν γνήσιοι κουτοπόνηροι νεοέλληνες! Δεν σου φαίνεται καπώς περίεργη κι εσένα αυτή η εξαφάνιση;

Μην κολλάς λοιπόν στις λεπτομέρειες και προσπάθησε να αποκτήσεις μια πιο μακροσκοπική εικόνα επί του θέματος.

Κώστας είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Κώστας είπε...

Αγαπητέ Άνορθόδοξε,

το ότι το χειρόγραφο ενοχλεί, είναι αυτονόητο.
Το ίδιο όμως ισχύει και για το απόκρυφο τού
Ιούδα όπως και για άλλα συναφή ευαγγέλια.
Είναι όμως κάθε μη κανονικό κείμενο που
ενοχλεί την Εκκλησία, εξ ορισμού «γνησιότερο»
από τα κανονικά; Προφανώς όχι.

Για το άλλο τώρα που με ρώτησες αναφορικά
με την εξαφάνιση τού χειρογράφου, ειλικρινά
δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη. Απλώς θα πω
ότι όλα αυτά που -όπως επισήμανες- θα
μπορούσαν να γίνουν, εάν είχαμε το χαρτί
στα χέριά μας, τα έχω δει να χρησιμοποιούνται
ως επιχείρημα… κατά τού Σμιθ!! Δε λέω ότι
αυτή η προσέγγιση με πείθει περισσότερο,
απλώς είναι εντυπωσιακό το πώς το ίδιο
ακριβώς επιχείρημα ανάλογα με την οπτική
γωνία τού καθενός, οδηγεί σε δύο εκ διαμέτρου
αντίθετα συμπεράσματα!

(«It is peculiar that Smith, an expert in ancient
manuscripts, spent 13 years of his life
examining a photograph of the letter without
ever going back to the monastery to examine it
further (Ehrman, 2003, p. 85). If only we
possessed the original document, ink samples
could be taken and dated, and the whole matter
would be cleared up in hours; as it stands, we
must rely on the paleographer’s estimation
of the handwriting in a black and white
photograph»)

Unknown είπε...

Τιμή μου που με έβαλες στη λίστα των συνδέσμων σου. Κάνεις καταπληκτική δουλειά και σε διαβάζω καιρό. Καλή συνέχεια.

Ανορθόδοξος είπε...

Φίλε Atumrakis
Η τιμή είναι δική μου! Σ' ευχαριστώ και καλή συνέχεια και σε σένα.

panos είπε...

Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό να ζει κανείς στην Ελλάδα μας και να έχει άγνοια από πνευματική ζωή.
Το να απέχει κανείς από την θρησκεία μας είναι τόσο επιζήμιο για τον καθένα μας προσωπικά που μόνο άνθρωποι που έχουν μετανοήσει ειλικρινά και έχουν νεκρώσει τον παλιό τους εαυτό μπορούν να το καταλάβουν.
Η κληρονομιά των Ελλήνων είναι τεράστια. Μια κληρονομιά που κανένας λαός στον κόσμο δεν έχει. Λυπάμαι πραγματικά όταν ακούω Έλληνες να κριτικάρουν με άσχημο τρόπο την θρησκεία μας. Αυτό μόνο πτώχεια φανερώνει, βαθιά πνευματική πτώχεια.
Η θρησκεία μας, η μόνη αληθινή θρησκεία – ζωντανή, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος για όλους μας εδώ στη χώρα μας. Όλα αν τα χάναμε, εάν κρατήσουμε την πίστη μας θα έχουμε πολλά περισσότερα από τον κάθε λαό.
Στην εποχή που ζούσαν οι Απόστολοι λέγεται ότι υπήρχαν άνθρωποι που δίδασκαν στους ανθρώπους ψευδή γεγονότα – πλάνες, όπως αυτό συνεχίζετε και με τις διάφορες αιρέσεις που υπάρχουν σήμερα. Τέτοιοι άνθρωποι έγραφαν οι ίδιοι κείμενα και τα παρουσίαζαν ως έργα των Αποστόλων για να παραπλανούν τον κόσμο. Είναι δυνατόν με όλη γενικά τη ζωή του Χριστού να καταλήγουμε σε τέτοια συμπεράσματα ;
Δυστυχώς σήμερα στην πλειοψηφία μας οι άνθρωποι μιλάμε για πράγματα και κρίνουμε καταστάσεις χωρίς να γνωρίζουμε. Καταλήγουμε σε συμπεράσματα βιαστικά από δική μας αμέλεια και πολλές φορές κρίνουμε χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι με την κρίση μας αυτή καταδικάζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό …
Φανερώνουμε τις ελλείψεις μας και γενικότερα το χαρακτήρα μας.
Τέλος πάντων … Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε πολλά αλλά δυστυχώς αυτό που βλέπω είναι ότι αυτό θα οδηγήσει απλά σε ένα διάλογο χωρίς αποτέλεσμα, πάσχουμε οι σημερινοί άνθρωποι… Βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό να μιλάει πχ για αγάπη στον πλησίον και εμείς το βλέπουμε “με το δικό μας μάτι” που έχει μάθει να κρίνει λάθος αφού βασίζετε για την κριτική του στη δική μας ζωή.
Μιλάω άσχημα, με συγχωρήτε για αυτό … Εύχομαι ο Καλός Θεός να μας ελεήσει όλους … να μην μας εγκαταλήψει με όλα αυτά που λέμε και κάνουμε … αμήν

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ, δείχνεις μία χαρακτηριστική άγνοια του κόσμου! Πρόσφατα διάβασα κάποια κείμενα σου και φαίνεται ότι αρκετά από αυτά χαρακτηρίζονται από 'μερική γνώση' που φαίνεται να στηρίζεται σε όχι και μεγάλη ποικιλία από πηγές. Επίσης η έλλειψη 'εμπειρίας' και με αυτό εννοώ εμπειρία διαφορετικότητας, άλλων λαών και άλλης κουλτούρας είναι εμφανής τόσο στα άρθρα σου όσο και στα αστεία σου.
Γράφεις για την άποψη ότι ο Ιησούς ήταν ομοφυλόφιλος λες και αυτό είναι 'σοκαριστικό’. Μάλλον αγνοείς ότι στην αμερική υπάρχουν και παρακλάδια του Χριστιανισμού (και μάλιστα 'εκκλησίες') ειδικά για 'gays and lesbians'.
Όσο για το σχόλιο της αρχής ότι ο Ιησούς μάλλον ήταν φανταστικό πρόσωπο... σε ποια δεκαετία έχεις μείνει? Αυτή η κριτική στο Χριστιανισμό που φυσικά είναι πολύ παλιά έχει αναιρεθεί οριστικά με ιστορική έρευνα που εξετάζει ΕΞΩ-χριστιανικές πηγές (κάποιον Ιώσηπο τον έχεις ακούσει). Καλό είναι κανείς να διαβάζει τα πάντα, αλλά και να κρίνει τις πηγές του.
Λες ότι από Χριστιανός έγινες Άθεος. Παρ' όλα αυτά το blogg σου δείχνει μάλλον μισαλλοδοξία και άγχος απέναντι στο Χριστιανισμό παρά μία υπεύθυνη θέση για τη νέα σου αθεϊστική προσέγγιση της ζωής.

Ανώνυμος είπε...

Είστε απλά πούστηδες

Ανώνυμος είπε...

kapoia mera tha erthoume prosopo me prosopo me to Dimiourgo mas..
As min eimaste TOSO flasfimoi giati tha psahnoume petra na kryftoume kai den tha yparhei... eleos re paidia..

Ανορθόδοξος είπε...

Πολυαγαπημένοι ανώνυμοι σχολιαστές του βλογ
Συνεχίστε γερά με τσαμπουκά! Έχουμε ανάγκη από λίγο γέλιο στους θλιβερούς καιρούς που ζούμε...

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ .Πίσω στο θέμα μας, η ιστορία ξεκινά το 1958 όταν ο Αμερικανός καθηγητής ιστορίας Morton Smith ανακάλυψε ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο στο ορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Σάββα, περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ. Το χειρόγραφο αποδόθηκε σε κάποιον αντιγραφέα μοναχό των έργων του Κλήμη της Αλεξάνδρειας. Αποτελούνταν από τρεις σελίδες στα ελληνικά, οι οποίες ήταν γραμμένες στις τελευταίες κενές σελίδες ενός άσχετου βιβλίου (το αυθεντικό κείμενο μάλλον είχε χαθεί). Αφού φωτογράφησε προσεχτικά τις τρεις σελίδες, ο καθηγητής επέστρεψε το βιβλίο στη θέση του. Παρουσίασε τα ευρήματά του στην επιστημονική κοινότητα μόλις το 1973, εκδίδοντας τη μελέτη «Ο Κλήμης της Αλεξάνδρειας και το μυστικό κατά Μάρκον ευαγγέλιο». Η πλειοψηφία των επιστημόνων αναγνώρισε το χειρόγραφο ως αυθεντικό, υποστηρίζωντας τη θέση αυτή σε πληθώρα μελετών, και το 1980 ταξινομήθηκε επίσημα στα έργα του Κλήμη. Άλλοι αποδέχτηκαν τη γνησιότητα του χειρογράφου, αλλά εξέφρασαν επιφυλάξεις για το περιεχόμενο απόσπασμα του ευαγγελίου του Μάρκου.

1]KAI TO ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΗΚΕ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ.

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ Κάποιοι ερευνητές όμως επιτέθηκαν με μένος στον Smith, κατηγορώντας τον οτι πλαστογράφησε το κείμενο για να κερδίσει δημοσιότητα.

2]Η ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΛΕΕΙ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ Σύμφωνα λοιπόν με τον Κλήμη, οι καρποκρατιανοί διέθεταν μια υποτιθέμενη θεόπνευστη εκδοση του ευαγγελίου του Μάρκου. Τα περισσότερα που έγραφε βέβαια ήταν ψέματα, υπήρχαν όμως και κάποια αληθινά στοιχεία. Ποιά είναι όμως η ιστορία του περίεργου αυτού ευαγγελίου;

3]ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΚΑΠΡΟΚΡΑΤΙΑΝΟΙ. ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΚΛΗΜΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΣΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΠΟΝΗΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.ΔΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙ ΛΕΩ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ, ΗΓΑΠΗΣΕΝ , ΓΥΜΝΟΣ!

Ανώνυμος είπε...

Ο γουν Μάρκος, κατά την του Πέτρου εν Ρώμη διατριβήν, ανέγραψε τας πράξεις του Κυρίου, ου μεντοι πάσας εξαγγέλων, ουδέ μην τας μυστικάς υποσημαίνων. Αλλ' εκλεγόμενος ας χρησιμότατας ενόμισε προς αύξησιν της των κατηχουμένων πίστεως. Του δε Πέτρου μαρτυρήσαντος, παρήλθεν εις Αλεξάνδρειαν ο Μάρκος, κομίζων και τα ταυτού και τα του Πέτρου υπομνήματα, εξ ων μεταφέρων εις το πρώτον αυτού βιβλίον τα τοις προκόπτουσι περί την γνώσιν κατάλληλα. Συνέταξε πνευματικώτερον ευαγγέλιον εις την των τελειουμένων χρήσιν. Ουδέπω όμως αυτά τα απόρρητα εξωρχήσατο, ουδέ κατέγραψεν την ιεροφαντικήν διδασκαλίαν του Κυρίου, αλλά ταις προγεγραμμέναις πράξεσιν επιθείς και άλλας, έτι προσεπήγαγε λόγια τινά ων ηπίστατο την εξήγησιν μυσταγωγήσειν τους ακροατάς εις το άδυτον της επτάκις κεκαλυμμένης αλήθειας.

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ Ο Μάρκος λοιπόν έγραψε αρχικά ένα ευαγγέλιο για τον «πολύ κόσμο», χωρίς όμως να συμπεριλάβει τα πάντα, αφήνοντας πολλά μυστικά απ' έξω. Μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Πέτρου πήγε στην Αλεξάνδρεια, παίρνοντας μαζί του τις σημειώσεις του και τις αντίστοιχες του Πέτρου. Ενσωμάτωσε το υλικό από τις σημειώσεις στο αρχικό κείμενο του ευαγγελίου του, κάνοντάς το «πνευματικότερο» και κατάλληλο για τους μυημένους, όσους είχαν αγγίξει την τελειότητα. Βέβαια, άφησε πάλι κάποια πράγματα εκτός, αλλά συμπεριέλαβε εδάφια, των οποίων η εξήγηση θα οδηγούσε δίκην μυσταγωγίας τους πιστούς στην αποκάλυψη της αλήθειας, που είναι καλυμμένη από επτά πέπλα... Iουδαϊκός μυστικισμός μου μυρίζει! Ας δούμε και τη συνέχεια:

4]ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΟΣΟ ΗΤΑΝ ΣΤΗ ΓΗ.ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΥΠΟΝΟΕΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΠΟΝΗΡΑ ΑΥΤΑ.ΜΟΝΟ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΠΑΣ ΕΚΕΙ ΠΑΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ.

5]]ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΜΥΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Δ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΜΥΗΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ.
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΟΙ.ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Π.Δ.ΤΩΡΑ ΤΙ ΣΟΥ ΜΥΡΙΖΕΙ ΕΣΕΝΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΤΟ ΝΑ ΠΑΕΙ!.ΔΕΝ ΑΠΕΔΕΙΞΕΣ ΟΜΩΣ ΚΑΝ ΠΩΣ ΣΟΥ ΜΥΡΙΖΕΙ ΙΟΥΔΑΙΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟΝ ΜΩΣΑΙΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΣΕ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ!.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ Ενσωμάτωσε το υλικό από τις σημειώσεις στο αρχικό κείμενο του ευαγγελίου του, κάνοντάς το «πνευματικότερο» και κατάλληλο για τους μυημένους, όσους είχαν αγγίξει την τελειότητα. Βέβαια, άφησε πάλι κάποια πράγματα εκτός, αλλά συμπεριέλαβε εδάφια, των οποίων η εξήγηση θα οδηγούσε δίκην μυσταγωγίας τους πιστούς στην αποκάλυψη της αλήθειας, που είναι καλυμμένη από επτά πέπλα... Iουδαϊκός μυστικισμός μου μυρίζει!

6]ΑΝ ΗΞΕΡΕΣ ΤΙ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΘΑ ΕΒΛΕΠΕΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΤΑ « και κατάλληλο για τους μυημένους, όσους είχαν αγγίξει την τελειότητα» ΚΑΙ ΤΑ « επτά πέπλᨻ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟ ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΔΗΘΕΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ!

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ Οι μιαροί δαίμονες, που πάντα επιβουλεύονται το κακό των ανθρώπων, δίδαξαν στον Καρποκράτη τις δαιμονικές απατηλές τέχνες. Αυτός παρέσυρε έναν ιερέα της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας (όπου φυλασσόταν το μυστικό ευαγγέλιο) και τον χειραγώγησε ώστε να του φέρει ένα αντίτυπο. Στη συνέχεια το νόθευσε με τις βλάσφημες και πονηρές του διδασκαλίες, φτιάχνοντας ένα κράμα, το οποίο αποτέλεσε τo δόγμα της αίρεσης των καρποκρατιανών. Υπάρχει όμως κάποιο σωζόμενο απόσπασμα του «αυθεντικού» μυστικού κατά Μάρκον ευαγγελίου;

7]ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΜΙΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΙΧΘΗΚΕ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ.Ο ΚΑΡΠΟΚΡΑΤΗΣ ΝΟΘΕΥΣΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ Ο Κλήμης παραθέτει ένα απόσπασμα από το μυστικό ευαγγέλιο, το οποίο έχει «καθαρίσει» από τα εμβόλιμα στοιχεία του Καρποκράτη. Αυτό το απόσπασμα τοποθετείται μεταξύ των εδαφίων 10:34 και 10:35 του κατά Μάρκον και είναι το ακόλουθο: «Ο Χριστός με τους μαθητές του έφτασαν στη Βηθανία, όπου συνάντησαν μια γυναίκα, της οποίας ο αδελφός είχε πεθάνει. Αυτή προσκύνησε τον Ιησού και τον παρακάλεσε να τη βοηθήσει. Παρά τις κοροϊδίες των μαθητών, ο Ιησούς πήγε μαζί της στον τον τάφο του νεκρού αδελφού. Αμέσως ακούστηκε μια κραυγή μέσα από τον τάφο και ο Χριστός μπήκε, κυλώντας την πέτρινη είσοδο του μνημείου. Έδωσε το χέρι του στον νεαρό και τον σήκωσε, επαναφέροντάς τον στη ζωή. Ο νεανίσκος όμως γοητεύτηκε από τον Ιησού και τον ερωτεύτηκε (αγάπησε), παρακαλώντας τον να μείνει μαζί του.» Τι έχουμε εδώ; Ερωτικό ειδύλλιο ή η ιδέα μου είναι; Η συνέχεια του χειρογράφου είναι πιο αποκαλυπτική:

8]ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΕΔΩ (?).ΜΑΛΛΟΝ ΙΔΕΑ ΣΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ 14.ΟΟΟ ΝΗΠΙΑ!

Και εξελθόντες εκ του μνημείου ήλθον εις την οικίαν του νεανίσκου, ην γαρ πλούσιος. Και μεθ' ημέρας εξ επέταξεν αυτώ ο Ιησούς. Και οψίας γενομένης έρχεται ο νεανίσκος προς αυτόν, περιβεβλημένος σινδόνα επί γυμνού. Εδίδασκεν γαρ ο Ιησούς το μυστήριον της βασιλείας του Θεού. Εκείθεν δε αναστάς, επέστρεψεν εις το πέρας του Ιορδάνου...

Και ήσαν εκεί η αδελφή του νεανίσκου ον ηγάπα αυτόν ο Ιησούς και η μήτηρ αυτού και Σαλώμη. Και ουκ απεδέξατο αυτάς ο Ιησούς.

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ Βγαίνοντας από τον τάφο πήγαν στο σπίτι του νεαρού, που ήταν πλούσιος. Ο Ιησούς έμεινε για έξι ημέρες. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, ο νεανίσκος τον πλησίασε φορώντας μόνο ένα σεντόνι πάνω στο γυμνό του σώμα (ερωτικός ο Ιησούς...). Στη συνέχεια, ο Χριστός του δίδαξε τα μεγαλύτερα μυστήρια της βασιλείας του Θεού (μάλλον με κάποια πρακτική μορφή διδασκαλίας!). Μετά από αυτό ο Ιησούς πήγε στην άλλη όχθη του Ιορδάνη, όπου τον περίμεναν η μητέρα και η αδελφή του νέου που αγαπούσε, συν μια ακόμα γυναίκα. Αυτός όμως δεν τις δέχτηκε...

9]O NEAΝΙΣΚΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΙΝΔΟΝΑ ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΡΚΟΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΝ Κ.Δ.ΑΡΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΗΤΑΝ Ο ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟ ΩΣ ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ Οι ομοφυλοφιλικές αναφορές είναι σαφέστατες και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Γι' αυτό το λόγο πολλοί απολογητές έσπευσαν να κατηγορήσουν τον Smith για πλαστογραφία, ενώ κάποιοι κουτοπόνηροι καλόγεροι... έχασαν το χειρόγραφο! Ένα χειρόγραφο-βόμβα που μπορεί από μόνο του να ταράξει τα θεμέλια του Χριστιανισμού, καθώς με την ανακάλυψή του η Εκκλησία φαίνεται να υποκρίνεται διαχρονικά, με τον πιο αισχρό τρόπο. Ενώ πολυάριθμοι «Πατέρες» της καταδίκαζαν με τα χειρότερα λόγια την ομοφυλοφιλία, τον αυνανισμό, το σεξ εκτός γάμου και τον έρωτα γενικότερα, αποδεικνύεται από τα παραπάνω οτι ο ιδρυτής της θρησκείας τους δεν απείχε από το σεξ και μάλιστα είχε ομοφυλοφιλικές εμπειρίες. Πιθανότατα οι ηγέτες της αρχαίας Εκκλησίας δεν έκριναν αυτό το ευαγγέλιο κατάλληλο για όλο τον κόσμο, αλλά μόνο για τους μυημένους, αυτούς που θα περνούσαν κάποια συγκεκριμένα στάδια μύησης. Αν κρίνουμε από το περιεχόμενο της ιστορίας με το νεανίσκο, δεν είναι υπερβολικό να υποθέσουμε οτι αυεδώ

10]ΜΑ ΤΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ. Η ΛΕΞΗ ΓΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΗΓΑΠΗΣΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟ.ΑΡΑ ΑΝ ΕΙΧΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ (ΑΝ ΗΤΑΝ ΠΟΝΗΡΟ) ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΙΔΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΗΜΑ!.


ΛΕΣ ΕΔΩ «Αν κρίνουμε από το περιεχόμενο της ιστορίας με το νεανίσκο, δεν είναι υπερβολικό να υποθέσουμε οτι αυεδώ»

11]
ΜΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ.
ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΘΑ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΛΙ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΑΣΤΗΡΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ (?)

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΑΣ ΚΑΛΑ(?)

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ Οι μιαροί δαίμονες, που πάντα επιβουλεύονται το κακό των ανθρώπων, δίδαξαν στον Καρποκράτη τις δαιμονικές απατηλές τέχνες. Αυτός παρέσυρε έναν ιερέα της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας (όπου φυλασσόταν το μυστικό ευαγγέλιο) και τον χειραγώγησε ώστε να του φέρει ένα αντίτυπο. Στη συνέχεια το νόθευσε με τις βλάσφημες και πονηρές του διδασκαλίες, φτιάχνοντας ένα κράμα, το οποίο αποτέλεσε τo δόγμα της αίρεσης των καρποκρατιανών. Υπάρχει όμως κάποιο σωζόμενο απόσπασμα του «αυθεντικού» μυστικού κατά Μάρκον ευαγγελίου;

12]ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΝΟΘΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΚΡΑΤΗ.

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ Ο νεανίσκος όμως γοητεύτηκε από τον Ιησού και τον ερωτεύτηκε (αγάπησε), παρακαλώντας τον να μείνει μαζί του.» Τι έχουμε εδώ; Ερωτικό ειδύλλιο ή η ιδέα μου είναι; φορώντας μόνο ένα σεντόνι πάνω στο γυμνό του σώμα

13]ΜΑΛΛΟΝ ΙΔΕΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ Η συνέχεια του χειρογράφου είναι πιο αποκαλυπτική:

Και εξελθόντες εκ του μνημείου ήλθον εις την οικίαν του νεανίσκου, ην γαρ πλούσιος. Και μεθ' ημέρας εξ επέταξεν αυτώ ο Ιησούς. Και οψίας γενομένης έρχεται ο νεανίσκος προς αυτόν, περιβεβλημένος σινδόνα επί γυμνού. Εδίδασκεν γαρ ο Ιησούς το μυστήριον της βασιλείας του Θεού. Εκείθεν δε αναστάς, επέστρεψεν εις το πέρας του Ιορδάνου...

14]ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΦΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΟ ΠΟΥ ΛΕΣ Κ.ΚΩΣΤΑ ΜΟΥ.ΚΑΜΜΙΑ ΛΕΞΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΙ ΠΟΝΗΡΟ.
Η ΛΕΞΗ ΓΥΜΝΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ 6 ΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ Κ.Δ.ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΥΠΟΝΟΙΑ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ Κ.Δ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ Ο ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ Ο ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΣΙΝΔΟΝΑ ΕΠΙ ΓΥΜΝΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΜΑΡΚΟΣ!.

Η ΛΕΞΗ ΗΓΑΠΗΣΕΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΑΝΑΔΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΝΕΑΝΙΣΚΟ ΟΠΟΥ ΤΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ (18 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. 19 τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, μὴ ἀποστερήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 20 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 21 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἕν σοι ὑστερεῖ· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι, ἄρας τὸν σταυρόν σου.)

ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΔΩ Η ΛΕΞΗ ΗΓΑΠΗΣΕΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΝΟΗΜΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΟΝΟΙΑ.ΞΑΝΑΛΕΩ ΟΤΙ ΑΝ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΚΑΤΙ Η ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΓΡΑΠΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΓΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΗΓΑΠΗΣΕΝ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ Ο Κλήμης παραθέτει ένα απόσπασμα από το μυστικό ευαγγέλιο, το οποίο έχει «καθαρίσει» από τα εμβόλιμα στοιχεία του Καρποκράτη. Αυτό το απόσπασμα τοποθετείται μεταξύ των εδαφίων 10:34 και 10:35 του κατά Μάρκον και είναι το ακόλουθο: «Ο Χριστός με τους μαθητές του έφτασαν στη Βηθανία, όπου συνάντησαν μια γυναίκα, της οποίας ο αδελφός είχε πεθάνει. Αυτή προσκύνησε τον Ιησού και τον παρακάλεσε να τη βοηθήσει. Παρά τις κοροϊδίες των μαθητών, ο Ιησούς πήγε μαζί της στον τον τάφο του νεκρού αδελφού. Αμέσως ακούστηκε μια κραυγή μέσα από τον τάφο και ο Χριστός μπήκε, κυλώντας την πέτρινη είσοδο του μνημείου. Έδωσε το χέρι του στον νεαρό και τον σήκωσε, επαναφέροντάς τον στη ζωή. Ο νεανίσκος όμως γοητεύτηκε από τον Ιησού και τον ερωτεύτηκε (αγάπησε), παρακαλώντας τον να μείνει μαζί του.»

15]ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΑΠΟΚΟΠΗΚΕ.
ΣΤΟ 10Ο ΚΕΦ. ΑΠΟ 1-12 Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 13-16 ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.ΣΤΟ 17-31 ΣΥΖΗΤΑΕΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΙΟΥΔΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 17-31 ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ.ΣΤΟ 35-45 ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ 46-52 ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΒΑΡΤΙΜΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΧΩ.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ.
ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΔΕΝΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΝΗΡΟ.

ΕΑΝ ΗΘΕΛΕ ΟΝΤΩΣ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΙΣΧΥΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΓΥΜΝΟΣ» ΚΑΙ «ΗΓΑΠΗΣΕΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΟ.

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΟΝΗΡΗ ΠΡΑΞΗ.

ΑΡΑ Η ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΘΑ ΣΚΟΝΤΑΦΤΕ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΡΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΑΥΤΩΝ «ΓΥΜΝΟΣ,ΗΓΑΠΗΣΕΝ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΕΔΙΔΕ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟ ΔΗΘΕΝ ΣΥΜΒΑΝ.Η ΛΕΞΗ ΓΥΜΝΟΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΚΟ ΚΑΙ ΑΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙ ΔΗΘΕΝ ΕΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΥΜΒΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ.ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΛΕΞΗ.

Ο ΚΑΡΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΓΥΜΝΟΣ,ΗΓΑΠΗΣΕΝ» ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΟΤΡΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ «Π.Χ ΑΝ ΕΛΕΓΕ ΕΜΙΧΘΗ, ΣΥΝΕΥΡΕΘΗ, ΗΣΠΑΣΘΗΣΑΝ ΓΥΜΝΟΙ ΟΝΤΕΣ..) ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΕΘΕΩΡΟΥΝΤΟ ΩΣ ΜΥΘΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΝΗΡΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1]ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΝΟΘΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΚΡΑΤΗ.ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΝΤΩΣ

2]ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΩΣ ΠΡΟ ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟ

3]ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΓΥΜΝΟΣ» ΚΑΙ «ΗΓΑΠΗΣΕΝ» ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΝΟΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΠΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΝΗΡΗ.

4]ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΥΠΟΝΟΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΥΘΕΥΜΑ ΔΙΚΟ ΣΑΣ.ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ 5]ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ) Η ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡ.ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΝΩΜΕΣ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΔΗ (Π.Χ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ..)

6]ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΙΓΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Η ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΑΛΑΚΥΨΕ.ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟΝ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΥ.

7]Ο ΙΔΙΟΣ Ο Αμερικανός καθηγητής ιστορίας Morton Smith ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΣ ΟΜΙΛΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ.

8]ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΑΝ ΕΙΧΕ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΚΕΦ 10. ΕΔΕΙΞΑ ΠΡΙΝ ΤΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ Κ.ΚΩΣΤΑ ΜΟΥ ΤΙ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΑ ΝΟΘΕΥΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΣΑΣ.

Κώστας είπε...

Καλά, άνθρωπέ μου, επικοινωνείς καθόλου με τον πλανήτη γη;; Σ' εμένα, ρε σύ, απευθύνεσαι και μου λες να προσέχω τι... φαντάζομαι; ΕΓΩ δηλαδή κατάλαβες ότι ήμουν εκείνος που έγραψε το άρθρο;;!! Ο Ανορθόδοξος, ρε σύ το έγραψε, όχι εγώ!! Στου ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ το μπλογκ βρίσκεσαι και όχι στο δικό μου!!LoL Εγώ απλώς σχολίασα εκφράζοντας τη ΔΙΑΦΩΝΙΑ μου και όχι τη... συμφωνία! Έλεος, ρε σύ, δηλαδή - ΕΛΕΟΣ!!

Ανώνυμος είπε...

«Κώστας είπε...
Καλά, άνθρωπέ μου, επικοινωνείς καθόλου με τον πλανήτη γη;; Σ' εμένα, ρε σύ, απευθύνεσαι και μου λες να προσέχω τι... φαντάζομαι; ΕΓΩ δηλαδή κατάλαβες ότι ήμουν εκείνος που έγραψε το άρθρο;;!! Ο Ανορθόδοξος, ρε σύ το έγραψε, όχι εγώ!! Στου ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ το μπλογκ βρίσκεσαι και όχι στο δικό μου!!»

1]MA ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΙΠΑΤΕ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΕΔΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ.
ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΤΕ ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ; ΑΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΤΟΤΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ.
«Κώστας είπε...
Λοιπόν, παρότι έχω καιρό ν' ασχοληθώ με τις παρενέργειες των ληγμένων που καταναλώνονται στον γενικότερο χώρο τής Εκκλησίας, έτσι για να θυμηθώ τους παλιούς καλούς καιρούς, σε προκαλώ να βρεις να ρίξεις μια ματιά στο άρθρο τού Ανορθόδοξου τής Δευτέρας, 05 Ιανουαρίου 2009, με τίτλο «Ομοφυλόφιλος ο Ιησούς; Το μυστικό κατά Μάρκον ευαγγέλιο». Πήγαινε, λοιπόν, εκεί, διάβασε αυτά που γράφει ο σχολιαστής Κώστας (εγώ είμαι αυτή τη φορά) και μετά ξαναέλα από 'δώ να μας πεις και «χειροκροτητές»! Ασφαλώς δεν έχω ανάγκη να σου δώσω εξηγήσεις για κάτι, απλώς ήθελα να σου δείξω ότι η διαρροή για την οποία έκανα λόγο πιο πάνω, όλο και χειροτερεύει!

Υ.Γ. Α και κάτι ακόμα: λέγομαι Κώστας, το ιστολόγιό μου είναι το τι εστίν αλήθεια; και όποιος απολογητής τής συμφοράς πέρασε ποτέ με το στυλάκι που μας επιδυκνύεις εσύ εδώ, το μετάνιωσε οικτρά. Αν δεν ξέρεις, μάθε. Κι αν ξέρεις, μην μας πουλάς εξυπνάδα...

2]ΔΕΝ ΕΙΠΑ ΕΓΩ ΟΤΙ ΕΓΡΑΨΑ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΣΑΣ.
ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «τι εστίν αλήθεια» ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΙΠΑΤΕ;
ΕΓΩ ΣΑΣ ΜΕΜΦΟΜΑΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ ΤΟΥ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΤΕ «σε προκαλώ να βρεις να ρίξεις μια ματιά στο άρθρο τού Ανορθόδοξου τής Δευτέρας, 05 Ιανουαρίου 2009, με τίτλο «Ομοφυλόφιλος ο Ιησούς; Το μυστικό κατά Μάρκον ευαγγέλιο». Πήγαινε, λοιπόν, εκεί, διάβασε αυτά που γράφει ο σχολιαστής Κώστας (εγώ είμαι αυτή τη φορά) και μετά ξαναέλα από 'δώ να μας πεις και «χειροκροτητές»!.

ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑ ΕΔΩ ΑΝΑΙΡΕΣΑ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΑ.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΣΟΥ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ.ΕΙΔΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ.

ΜΑΛΛΟΝ ΕΤΣΙ ΘΑΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΕΚΕΙ.

ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ.
ΘΑ ΒΓΑΛΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΩ ΕΓΩ …

3]«LoL Εγώ απλώς σχολίασα εκφράζοντας τη ΔΙΑΦΩΝΙΑ μου και όχι τη... συμφωνία! Έλεος, ρε σύ, δηλαδή - ΕΛΕΟΣ!!»

ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΟΤΙ ΟΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΦΑ ΤΟΤΕ ΣΟΥ ΖΗΤΑΩ 1000ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΑΡΟΤΙ ΜΕ ΠΡΟΣΕΒΑΛΛΕΣ ΕΣΥ ΠΡΩΤΟΣ.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΑΦΗΣΕΤΕ ΛΙΓΑΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΞΑΝΑΡΘΩ.ΗΔΗ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑ ΜΕ 3 ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ.

Κώστας είπε...

Λοιπόν, φίλε για να μην μακρηγορούμε:

α) Σε παρέπεμψα στα σχόλιά μου -τα οποία δυστυχώς ΔΕΝ διάβασες- για να σου δείξω ότι σε αντίθεση με τα όσα αβασάνιστα μού καταλόγισες κι ακόμα μου καταλογίζεις, μόνο τον χειροκροτητή τού φίλου Ανορθόδοξου δεν παριστάνω εδώ. Αν είχες διαβάσει αυτά που έγραψα, θα είχες καταλάβει ποια ήταν η πρόκληση που σου απηύθυνα.

β) Λες ότι πρώτος σε προσέβαλα. Κι εγώ ανταπαντώ ότι με το ύφος γραφής σου, ΕΣΥ ήσουν που με προσέβαλες πρώτος κι ας μην το συνειδητοποίησες.

γ) Αναμένω...

Ανορθόδοξος είπε...

Αγαπητέ ανώνυμε απολογητή
Τα χαιρετίσματά μου στην ΟΟΔΕ...

Επί του θέματος τώρα. Πιστεύω οτι γνωρίζεις πως μέχρι την πρώτη οικουμενική σύνοδο, αλλά και αργότερα κυκλοφορούσαν ευρέως αλλά και διδάσκονταν δεκάδες κείμενα που τιτλοφορούνταν «ευαγγέλια», «αποκαλύψεις», «πράξεις αποστόλων», τα οποία στη συνέχεια θεωρήθηκαν «απόκρυφα». Η επιλογή των κειμένων που αποτέλεσαν τον κορμό της καινής διαθήκης δεν έγινε με καθόλου επιστημονικά (γλωσσολογικά, αρχαιολογικά και άλλα) κριτήρια, όπως μπορείς να φανταστείς. Για τον τέταρτο αιώνα μιλάμε άλλωστε, όταν η επιστήμη είχε δώσει τη θέση της στον σκοταδισμό και την εναγώνια αναμονή για το τέλος του κόσμου...

Οι πατέρες της Εκκλησίας σου διάλεξαν όσα κείμενα τους συνέφεραν για να περάσουν τα μηνύματά τους και όσα είχαν κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ τους. Όπως είναι ευνόητο, η Εκκλησία σου δεν το δέχεται αυτό και μιλά για φωτισμένους από το Άγιο Πνεύμα ανθρώπους που επέλεξαν μόνο όσα ήταν θεόπνευστα. Φυσικά, απέναντι σε ένα τέτοιας κλίμακας επιχείρημα, εγώ πάω πάσο...

Στο παρόν άρθρο δεν προσπαθώ να πω οτι η Χριστούλης σου ήταν ομοφυλόφιλος. Δεν πιστεύω καν οτι υπήρξε σαν ένα ιστορικό πρόσωπο. Είναι όμως πολύ πιθανό ένα από τα ιστορικά πρόσωπα (Ιουδαίοι επαναστάτες, ληστές, ασκητές, ψευδοπροφήτες) που ενέπνευσαν τη δημιουργία του χριστιανικού μύθου να ήταν ομοφυλόφιλος. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ο τεράστιος σάλος που ξεσήκωσε, όπως και τόσες άλλες ακόμα (π.χ. η παρουσίαση του εσταυρωμένου Ορφέα από τους T. Freke και P. Gandy).

Υπό αυτό το πρίσμα, τα επιχειρήματά σου του στυλ «δεν εννοούσε αυτό ο Μάρκος, εκείνο εννοούσε», αλλά και οι γνωστές χριστιανικές προσβολές και γυναικουλίστικες υστερίες δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Νομίζω πως οι αναγνώστες αυτού του ιστολογίου θα καταλάβουν εύκολα το πνεύμα και το επίπεδό σου όταν γράφεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν προσπαθώ να ανακαλύψω την πραγματική ιστορία μέσα από τα κείμενα ενός χαμένου καρποκρατιανού χειρόγραφου... Ο στόχος μου είναι να προβληματίσω τους αναγνώστες για την ορθότητα και την εγκυρότητα των κειμένων που θεωρούνται «θεόπνευστα», ενώ αποτελούν απλώς λίγες κακογραμμένες μυθολογίες της εποχής από το σορό.

Υ.Γ. Θα σε παρακαλούσα να κάνεις λίγο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ γράμματα. Είναι μικρά και δεν τα βλέπω...

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ.
Αγαπητέ ανώνυμε απολογητή
Τα χαιρετίσματά μου στην ΟΟΔΕ...

ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΟΔΕ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ.
Επί του θέματος τώρα. Πιστεύω οτι γνωρίζεις πως μέχρι την πρώτη οικουμενική σύνοδο, αλλά και αργότερα κυκλοφορούσαν ευρέως αλλά και διδάσκονταν δεκάδες κείμενα που τιτλοφορούνταν «ευαγγέλια», «αποκαλύψεις», «πράξεις αποστόλων», τα οποία στη συνέχεια θεωρήθηκαν «απόκρυφα».

ΣΙΓΟΥΡΑ.ΑΛΛΑ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΑΝ.

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ.
Η επιλογή των κειμένων που αποτέλεσαν τον κορμό της καινής διαθήκης δεν έγινε με καθόλου επιστημονικά (γλωσσολογικά, αρχαιολογικά και άλλα) κριτήρια, όπως μπορείς να φανταστείς.

ΕΧΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ Κ.Λ.Π ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΛΥΣΩ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ.
Για τον τέταρτο αιώνα μιλάμε άλλωστε, όταν η επιστήμη είχε δώσει τη θέση της στον σκοταδισμό και την εναγώνια αναμονή για το τέλος του κόσμου...

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΜΥΘΕΥΜΑ.ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΦΕΥΡΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΛΛΑ ΠΡΟΗΠΗΡΧΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ.ΥΠΗΡΧΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΩΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΛΙΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Κ.Λ.Π.ΑΠΛΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΟΤΙ ΚΑΛΟ ΒΡΗΚΕ ΑΠΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Κ.Δ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΛΙΓΕΝΕΣΙΑΣ ΥΠΗΡΧΕ ΩΣ Η ΓΝΩΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ.

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ.
Οι πατέρες της Εκκλησίας σου διάλεξαν όσα κείμενα τους συνέφεραν για να περάσουν τα μηνύματά τους και όσα είχαν κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ τους. Όπως είναι ευνόητο, η Εκκλησία σου δεν το δέχεται αυτό και μιλά για φωτισμένους από το Άγιο Πνεύμα ανθρώπους που επέλεξαν μόνο όσα ήταν θεόπνευστα. Φυσικά, απέναντι σε ένα τέτοιας κλίμακας επιχείρημα, εγώ πάω πάσο...

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΔΙΑΛΕΞΑΝ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΥ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΙΛΟΦΥΛΙΑΣ.
ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΚΘΕΤΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΕΥΘΕΥΝΕΙΣ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΕΣΥ.

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ.
Στο παρόν άρθρο δεν προσπαθώ να πω οτι η Χριστούλης σου ήταν ομοφυλόφιλος. Δεν πιστεύω καν οτι υπήρξε σαν ένα ιστορικό πρόσωπο.

ΤΟ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΕ ΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ.

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ.
Είναι όμως πολύ πιθανό ένα από τα ιστορικά πρόσωπα (Ιουδαίοι επαναστάτες, ληστές, ασκητές, ψευδοπροφήτες) που ενέπνευσαν τη δημιουργία του χριστιανικού μύθου να ήταν ομοφυλόφιλος.

ΑΛΛΟ ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΝΑ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΣ ΕΣΥ ΩΣ ΗΔΗ ΓΕΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΣ ΜΕΤΑ ΜΑΝΙΑΣ «ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΔΩ ΕΙΔΥΛΛΙΟ).ΑΠΟ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ.

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ.
Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ο τεράστιος σάλος που ξεσήκωσε, όπως και τόσες άλλες ακόμα (π.χ. η παρουσίαση του εσταυρωμένου Ορφέα από τους T. Freke και P. Gandy).

Υπό αυτό το πρίσμα, τα επιχειρήματά σου του στυλ «δεν εννοούσε αυτό ο Μάρκος, εκείνο εννοούσε», αλλά και οι γνωστές χριστιανικές προσβολές και γυναικουλίστικες υστερίες δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα.

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.
ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΜΥΘΕΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΗΡΙΚΤΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, 14.000 ΝΗΠΙΩΝ, ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΕΧΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ.

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ.
Νομίζω πως οι αναγνώστες αυτού του ιστολογίου θα καταλάβουν εύκολα το πνεύμα και το επίπεδό σου όταν γράφεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν προσπαθώ να ανακαλύψω την πραγματική ιστορία μέσα από τα κείμενα ενός χαμένου καρποκρατιανού χειρόγραφου...

ΑΦΗΝΕΙΣ ΟΜΩΣ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΙ ΠΟΝΗΡΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ.
Ο στόχος μου είναι να προβληματίσω τους αναγνώστες για την ορθότητα και την εγκυρότητα των κειμένων που θεωρούνται «θεόπνευστα», ενώ αποτελούν απλώς λίγες κακογραμμένες μυθολογίες της εποχής από το σορό.

ΑΝ ΗΤΑΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΣΟΥ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΤΑ ΕΚΘΕΤΕΣ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΕΒΑΙΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΝΑ ΔΕΙΣ ΑΝ ΛΕΕΙ ΓΙΑ 14.000 ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ.

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΠΑΡΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ) ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΦΑΝΗΣ ΕΜΜΕΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΟΥ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΝΗΡΟ.


ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΑ.
Υ.Γ. Θα σε παρακαλούσα να κάνεις λίγο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ γράμματα. Είναι μικρά και δεν τα βλέπω...

ΓΡΑΦΩ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΙΔΗ Α) ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΠΑΛΑΚΙΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ Β) ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΟΝΗΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Υ.Γ.ΧΩΝΕΨΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΞΑΝΑΛΕΜΕ.ΕΣΕΙΣ ΕΔΩ ΘΕΛΕΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΘΡΩΝ.

ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΟΣΟ ΚΡΑΤΑΕΙ ΕΝΑΣ ΚΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΝΑ ΣΧΟΛΗΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.
ΛΕΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ
ΗΓΑΠΗΣΕΝ, ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΣΙΝΔΟΝΑ, ΜΥΣΤΙΚΑ.

Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ 1]ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΗΓΑΠΗΣΕΝ 2] ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΜΕ ΣΙΝΔΟΝΑ ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ 3] ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΝΟΕΙ.

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΑ ΕΓΩ.

ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΣΥ ΦΑΤΣΑ ΚΑΡΤΑ "ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ'' ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΠΟ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ.

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΕΣΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙ!!!!!.

Ανώνυμος είπε...

Mias kai apo oti eida kai sto foroum sas eiste oloi dektikoi sto thema tis omofilofilias (eidika oi diaxeiristes tou foroum, vlepe Darkchilde klp), tha ithela na sas xariso to parakato xrisimo ergaleio. Fysiologika einai ayta vre, ante kai kali diaskedasi.

http://www.vat19.com/webimages/covers/large/banana-bunker.jpg

Ανώνυμος είπε...

Δεν ειμαι κανας θεουσος, απλα μου εκανε εντυπωση ο τιτλος του "αρθρου" και δυστυχως διαβασα αρκετα και απο τ α σχολια....
Λοιπον, γιατι δεν ρωτατε καναν σοβαρο φιλολογο να σας εξηγησει τις διαφορες μεταξυ "αγαπης", "ερωτος", "φιλιας", "συνευρεσης", κτλ, και πως χρησιμοποιουνταν ανα εποχες και κατα περιπτωση? Ε?

Εδω σε λιγο θα μας πειτε οτι οταν ενας αντρας λεει = "αγαπω τον γιο μου" η "τον ξαδερφο μου" γινεται το ελα να δεις απο ομοφυλοφιλικη αιμομιξια...και παει λεγοντας.

Απο ενα γκουγκλαρισμα για την λεξη "αγαπη" στις θρησκειες, συναγεται οτι ολοι και ολα ηταν γκεη-μπαρ, πχ=
---"Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενη".
---"καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ".
..κτλ ..κτλ ..κτλ....
Για να μην αναφερω και τις αλλες "θρησκειες"...

Εχασα τον χρονο μου για να διαπιστωσω οτι τελικα οντες οι ημιμαθεις ειναι χειροτεροι απο τους αγραμματους... (δεν θα αναφερω τους κακοπιστους η τους κακοβουλους γιατι τραβανε τα δικα τους ζορια).

Ανώνυμος είπε...

Αφού οι Χριστιανοί δέχονται ότι ο Θεός τους ενανθρωπίστηκε και προσέλαβε κατά την ενσάρκωσή του όλα τα φυσικά και αδιάβλητα πάθη του κοινού ανθρώπου γιατί να μην είχε ο Ιησούς ερωτικές επιθυμίες;Το πιο ωραίο συναίσθημα του ανθρώπου ο Θεός δεν καταδέχτηκε να το προσλάβει ο υιός του...Έχω ένα ερώτημα να απευθύνω στους απανταχού Χριστιανούς:"Πως γίνεται ένα ον ανέραστο,όπως πιστεύουν ότι ήταν ο Ιησούς,να κηρύττει την αγάπη στον πλησίον και στους εχθρούς και ταυτοχρόνως να έχει συναίσθηση της βαρύτητας των λόγων του";
Αλλά από τότε μέχρι σήμερα ο Χριστιανισμός βάλθηκε να καταπνίξει το ερωτικό συναίσθημα, από τις επιστολές του Παύλου μέχρι σήμερα, με την απαγόρευση της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία...Οι σκληροπυρηνικοί ταλιμπαν πιστοί είναι έτοιμοι να ξεσηκωθούν εναντίον αυτών που δήθεν προσβάλλουν το Θεό τους ισχυριζόμενοι ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με τη Μαρία τη Μαγδαληνή,δεν διανοούνται ποτέ όμως να ξεσηκωθούν εναντίον των βρωμιάρηδων ρασοφόρων που εξευτελίζουν την θρησκεία τους...